Kliinikumi koduõed osalevad kodus elavate liikumispuudega inimeste vaktsineerimises

Tartu Ülikooli Kliinikumi koduõenduse meeskonnad alustavad kodus vaktsineerimist, et tagada ka nende inimeste vaktsineeritus, kelle liikumine tervishoiuasutusse ei ole võimalik.

„Eesti Haigekassa on valinud kodusvaktsineerimise partneriks koduõendusteenuse osutajad. Kliinikumi koduõdede meeskonda kuulub 8 õde, kellel kõigil on olemas immuniseerimisõigus ning kes on ettevalmistatud vaktsineerimise läbiviimiseks. Kliinikumi koduõendusteenusel on hetkel kokku 128 patsienti, kelle liikumine kodust välja on piiratud või võimatu,“ rääkis kliinikumi vaktsineerimismeeskonna koordinaator Tiina Teder. Ta toob välja, et ligi pooled patsientidest on juba praeguseks vaktsineeritud või neil on vaktsineerimiskuur pooleli, ent esineb ka haiguse läbi põdenud patsiente. „Seega kuuluvad esialgu vaktsineerimise sihtrühma ligi pooled kliinikumi koduõendusteenuse patsientidest,“ ütles Tiina Teder. Ta kinnitas, et vajaduse tekkides on kliinikumil võimekus panustada ka rohkemal määral kodus elavata liikumispuudega inimeste vaktsineerimisse.

Kodus  vaktsineerimine algas 27. aprillil. Kodus elavate liikumispuudega inimesi registreerivad vaktsineerimisele kliinikumi koduõed, aga ka perearstid.


Lisainfo
Tiina Teder, Tartu Ülikooli Kliinikumi vaktsineerimismeeskonna koordinaator
Tiina.Teder@kliinikum.ee
Tel: 5331 8490