Kliinikum lõi infektsioonikontrolli-teemalise koolituse ka ettevõtetele

1. juunist on võimalik erinevate ettevõtete töötajatel registreerida end Tartu Ülikooli Kliinikumi poolt spetsiaalselt ettevõtetele loodud e-koolitusele.

Koolituse eesmärk on jagada teadmisi ohutu ja turvalise töökeskkonna saavutamisel ja hoidmisel ning käsitleda mikroorganismide peamisi levikuviise, sealhulgas COVID-19-ga seonduvaid lähtekohti. „Eriolukord oli asutuste jaoks keeruline ja pingeline, andes igapäevastele infektsioonikontrolli tegevustele võtmetähtsusega rolli. Infektsioonikontrolli nõuete rakendamine ettevõtetes aitab aastaringselt tõhusalt piirata viiruste ja mikroorganismide levikut, mis omakorda on ennetavaks meetmeks mistahes viirushaiguse puhangu korral,“ selgitas Tiina Teder Tartu Ülikooli Kliinikumi infektsioonikontrolli teenistusest, kes on ka üks koolituse loojatest.

Ta lisab, et koolituse eesmärk on anda lisapädevus viiruste ja mikroorganismide leviku piiramiseks ettevõtete töötajatele. „Ootame teadmisi täiendama kõiki, ent ennekõike neid ettevõtete töötajaid, kelle ülesanne on vastutada ohutu ja turvalise keskkonna eest, näiteks vahetud juhid, töökeskkonnaspetsialistid, personalitöötajad ja muud teemast huvitatud töötajad,“ lisas Teder.

Sisend sellise koolituse loomise vajalikkusest tulenes ennekõike eriolukorrast. Eriolukorra-aegne Terviseameti kriisistaabi meditsiinijuht kolonelleitnant dr Ahti Varblane tunnustus kliinikumi laienenud tegevust COVID-19 pandeemia leviku piiramisel ning kinnitas, et kliinikumi infektsioonikontrolli-alast pädevust tuleks jagada ka tervishoiusektorist väljapoole. „Eriolukord on tänaseks küll läbi, aga viirus ei ole Eestist ja lähiriikidest kuhugi kadunud, seega on infektsioonikontrolli-alased teadmised täna ettevõtte riskiennetuses väga tähtsal kohal. Samas annavad need teadmised võimaluse ka tavapäraste viiruspuhangute perioodidel vähendada töötajate haigestumise riski ning seeläbi kaotatud töötundide hulka ettevõttes, toonitas dr Ahti Varblane.

Kliinikumi infektsioonikontrolli koolitusel korraldamisel löövad kaasa ka Tartu Tervishoiu Kõrgkooli lektorid ning selle läbinud töötajad omandavad teadmised infektsioonikontrolli standardnõuetest, osates uusi teadmisi rakendada ka töökohas. Ettevõtete kursus on kombineeritud iseseisvast õppest ning veebiseminarist. Teadmisi jagavad nii Tiina Teder, kes vastutas ka COVID-19 leviku piiramise eest hooldekodudes, lektorid Marit Kiljako ja Airin Treiman-Kiveste Tartu Tervishoiu Kõrgkoolist ning puhastustarvikute ekspert Erle Kõnd.

Koolitusele saab registreeruda läbi Tartu Ülikooli Kliinikumi koolituskeskuses alates 1. juunist kuni 26. juunini. Esimene veebiseminar viiakse läbi juba 19. juunil otseülekandena. Koolituse lõpetajad saavad ka Tartu Ülikooli Kliinikumi tunnistuse.

Lisainfo:
Tiina Teder, Tartu Ülikooli Kliinikumi infektsioonikontrolli teenistus
Tiina.Teder@kliinikum.ee
Tel: 5331 8490