Kliinikumi nõukogu seab eesmärgiks muutustega edasi liikumise

13. jaanuaril toimunud kliinikumi nõukogu koosolekul otsustas nõukogu jätkata koostööd juhatuse esimehe Priit Eelmäega, sest juhatusel ja kliinikute juhtidel on ühisosa karjäärimudeli ja struktuurireformi vajalikkuses ning erimeelsus on tekkinud muudatuste elluviimise viisides.

Tartu Ülikooli Kliinikumi nõukogu esimees Urmas Klaasi sõnul peab nõukogu kahetsusväärseks tekkinud juhtimiskriisi ning on veendunud, et seda saab lahendada koostöös kõigi osapooltega. Nõukogu otsustas, et uus karjäärimudel ning struktuurireform rakendatakse kliinikumis tähtajaga 31. detsember 2020. Juhtimisalaste muudatustega minnakse edasi ja kõigi kliinikumi allüksuste juhtide tähtajatud juhtimisülesanded muudetakse tähtajalisteks lõpukuupäevaga 31. detsember 2020. Kliinikumi uuendatud organisatsiooni struktuur ja rakenduskava esitatakse nõukogule hiljemalt 1. septembriks 2020. Ülaltoodud ülesannete täitmiseks ja kliinikumi tööpere kaasamiseks esitab juhatuse esimees nõukogule 31. jaanuaril 2020 töörühma koosseisu, tegevuskava ja eelarve. Sellest lähtuvalt tühistab juhatus teatise, mis edastati kliinikute juhtidele 8. jaanuaril 2020.

„Arvestades ühisosa eesmärkides ja juhatuse esimehe valmisolekut kaasavamaks juhtimiseks ning avatud diskussiooniks, leiame, et juhtimiskriis on koostöös lahendatav,“ sõnas Urmas Klaas.

„Mul on väga kahju, et pinged sellisesse punkti jõudsid ja palun selle pärast vabandust,“ ütles Tartu Ülikooli Kliinikumi juhatuse esimees Priit Eelmäe. Ta kinnitab, et on valmis igakülgseks koostööks kõikide kliinikute ja meditsiiniliste teenistuste juhtidega ning teiste kliinikumi töötajatega. „Tartu Ülikooli Kliinikum on Eestis eriline asutus ning siin töötavad väga erilised inimesed – minu ja kõikide teiste siin töötavate inimeste jaoks on see ka suur vastutus ning kohustus. Töörahu taastamine on esmatähtis, “ ütles Eelmäe.

Juhatus tutvustas nõukogule ettepanekuid järgmisteks sammudeks. Esimeste sammudena on esmatähtis kõikide osapoolte, keda muudatus otseselt puudutab, ära kuulamist ja süvitsi kaasamist. „Eestis unikaalsele ülikoolihaiglale on kõige olulisem koostööpartner Tartu ülikool,“ kinnitas Eelmäe.

Ravijuht Andres Kotsar ütles, et viimastel päevadel saadud tagasiside kinnitab, et muudatused aitavad säilitada kliinikumi atraktiivse tööandja staatuse järelkasvu silmis ka edaspidi. „Tähelepanuta ei saa jätta üldist tervishoiumaastiku fooni, mis ootab muutusi kliinikumis,“ täiendas dr Kotsar.

„Muudatused on pikaajaline protsess ja nii mina kui minu meeskond on saanud väärtusliku õppetunni. Muutuste vajalikkuse kinnituseks on sajad inimesed väljendanud oma arvamust. Mõistan täiel määral inimeste raskeid tundeid ja juhatus on avatud edasiste sammude paindlikul ja kaasaval planeerimisel. Juhina võtan tagasisidet minu juhtimisstiilile väga tõsiselt ning keskendun inimestevaheliste suhete parandamisele ja üksteisemõistmise taastamisele,“ lubas Eelmäe.