Kliinikumi palliatiivravi osakond kaasab vabatahtlikke seltsilisi

Tartu Ülikooli Kliinikumi palliatiivravi osakond ootab oma meeskonda vabatahtlikke seltsilisi patsientide päevade sisustamiseks.

Osakonna õendusjuhi Liis Langi sõnul on vabatahtlike kaasamise eesmärk muuta nii palliatiivravi osakonnas kui hospiitsis viibivate patsientide päevad seeläbi mitmekesisemaks. „Seltsiline võiks käia 1–2 korda nädalas ning viibida patsiendi juures korraga 30–60 minutit – sõltuvalt, kuidas patsient vajab. Ootame, et vabatahtlikud on head suhtlejad, rahumeelsed ja kannatlikud. Ka pealtnäha väike heategu võib pakkuda elulõpu veerel olevale patsiendile palju rõõmu – näiteks raamatute ettelugemine, käsitöö tegemine, lauamängude mängimine, õues jalutamine või lihtsalt käe hoidmine. Tahaksime, et patsientidel oleks, mida oodata,“ tutvustas Liis Lang.

Vabatahtlike seltsiliste tegevust koordineerib ühing Vabatahtlikud Seltsilised. Inimesed, kes soovivad pakkuda oma aega Kliinikumi patsientidele, on oodatud endast märku andma Lõuna regiooni koordinaatorile Triin Fedotovale (e-post: triin.fedotova@gmail.com, telefon 5635 1078). Kui seltsilised on registreerunud ja läbinud üldkoolituse, korraldab Kliinikum enda poolt täiendava koolituse tutvustamaks osakonda, töökorda, patsientide päevakava ning muid tervishoiuasutuse eripära tutvustavaid detaile.

Vabatahtlike seltsiliste projektiga on plaanis jätkata ka statsionaarse õendusabi ning taastusravi osakondades, samuti teistes Kliinikumi statsionaarsetes osakondades.

Projekti „Vabatahtlike kaasamise koostöömudeli rakendamine hoolekandesüsteemis” tegevusi viib läbi Eesti Külaliikumine Kodukant, teenust rahastab ESF TAT “Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused”.

Lisainfo
Liis Lang, Kliinikumi palliatiivravi osakonna õendusjuht
Liis.Lang@kliinikum.ee