Kliinikumi parimad arst-õppejõud on dr Mari-Liis Aro ja dr Lauri Hein

Selleks, et väärtustada ravitöö kõrval ja õppetööd, tunnustab Kliinikum koostöös meditsiiniteaduste valdkonna üliõpilaskoguga (MVÜK) igal kevadel parimaid õppejõude nende seast, kes juhendavad tudengeid Kliinikumis. Sel aastal nimetasid hambaarstitudengid parimaks hambaarst-õppejõuks dr Mari-Liis Aro, parimaks arst-õppejõuks nimetasid arstitudengid dr Lauri Heina.

Dr Mari-Liis Aro töötab stomatoloogia kliinikus, kus täidab lisaks arst-õppejõu tööle ka suu- ja hambahaiguste osakonnajuhi ülesandeid. Dr Aro onüliõpilaste sõnul suurepärane õppejõud praktikumide juhendamiseks. „Ta on rahulik ja empaatiline, kuid samas konkreetne ja professionaalne. Praktikumides suhtub ta üliõpilastesse suure austusega ja innustab neid proovima uusi põnevaid asju. On näha, et dr Aro teeb oma tööd südamega, muutes hambaarstiõppe meeldivamaks ka tudengitele. Ta oskab praktikumides suhtuda igasse üliõpilasse suure austusega, andes nippe ja tagasisidet sellisel viisil, mis ei riiva tundeid ega võta enesekindlust,“ iseloomustasid hambaarstitudengid oma õppejõudu. Tudengid lisasid, et dr Aro on väga hooliv: “Dr Aro taastas minus enesekindluse, tekitas tunde, et saan hambaarstina hakkama ja näitas, kuidas hambaravi võib olla äärmiselt vahva!”

Dr Mari-Liis Aro: Tänased tudengid on meie tulevased kolleegid. Et saan anda oma väikese panuse nende spetsialistiks sirgumise teel, on suur rõõm. Olen siiralt üllatunud ja väga tänulik sellise tunnustuse eest! Soovin kõikidele tudengitele ilusat kevadet ning lõpetajatele tuult tiibadesse!

Dr Lauri Hein töötab sisekliiniku sisehaiguste-reumatoloogia-endokrinoloogia osakonnas arst-õppejõuna sisehaiguste erialal. Dr Lauri Hein on jätnud arstitudengitele kustumatu mulje oma positiivse suhtumisega noortesse kolleegidesse, kliinilist tööd puudutavate nippide ja nõuannetega eksamiks valmistumisel. „Dr Hein tõi praktikumide jooksul palju elulisi näiteid, mis hõlbustasid õppemateriali omandamist,“ tunnustasid üliõpilased.


Dr Lauri Hein: Aju vajab vaheldust. Minu jaoks on igapäevase arstitöö kõrval just õppetöö suurepärane vaheldus. Üliõpilaste entusiasm kallutab raskuse väliselt motivatsioonilt uuesti sisemise poole ning praktikumid aitavad unustada meditsiiniga kaasneva muu müra. Õpetades õpime. Igal aastal tekib üliõpilastel praktikumide jooksul küsimusi, mille peale ma ise varem mõelnud pole, ja mõnele ei oska vastata ka. Vähemalt esialgu, aga õnneks on praktikume rohkem kui üks. Mu ajule meeldib see.

Kallid tulevased kolleegid, aitäh teile! Aitäh tunnustuse eest, aga ennekõike aitäh tervislike dopamiinilaksude eest!

Parima hambaarst-õppejõu ja arst-õppejõu tunnustused anti tudengite ja Kliinikumi juhatuse esindajate poolt üle üllatuskülaskäiguna.

Kliinikumi Leht