Kliinikumi patsientide nõukoda ootab meeskonda uusi liikmeid

Tartu Ülikooli Kliinikumi patsientide nõukoda ootab oma meeskonda uusi liikmeid, kellega koos toetada kliinikumi inimesekesksete teenuste arendamist. 

2019. aastal tööd alustanud kliinikumi patsientide nõukoda on vabatahtlikkuse alusel tegutsev patsientide ja nende lähedaste esindusrühm, kelle eesmärk on panustada läbi oma kogemuste, arvamuste ja ettepanekute tervishoiuteenuste arendamisse ning patsiendikesksemaks muutmisesse. „Patsientide nõukoda on meie ekspertgrupiks paljudes olulistes küsimustes ning meie patsientide teekonna kujundajaks. Kliinikumi ja nõukoja koostöös on algatatud mitmeid arendusi, mille tulemustest saavad kasu nii praegused kui ka tulevased patsiendid: üheskoos on kavandatud tegevusi patsiendiohutuse parendamiseks, info ja õpetuse täiendamiseks, haiglakeskkonna muutmiseks ning tagasisidevõimaluste edendamiseks“ selgitas õenduse ja patsiendikogemuse juht Ilona Pastarus.

Ülikoolihaigla patsientide nõukojas tegutseb praegu üheksa liiget. Töörütm näeb ette kohtumisi kord kuus ning veebiarutelusid ka kohtumiste vahele jääval ajal. Nõukoja kokkuhoidvasse meeskonda on oodatud lisaliikmed, kes on motiveeritud üheskoos toetama Tartu Ülikooli Kliinikumi inimesekesksete tervishoiuteenusete arendamist.

Kandideerimiseks palume saata soovialavalduse hiljemalt 9. jaanuariks 2023 e-posti aadressile patsientidenoukoda@kliinikum.ee ja kirjeldada oma senist kogemust Tartu Ülikooli Kliinikumi teenustega, põhjust kandideerimiseks ning valdkondi, mille eest oleks soov patsiendikogemuse muutmisel seista.

Teave nõukoja tegemiste kohta on leitav kliinikumi kodulehel.

Lisainfo
Kliinikumi patsientide nõukoda
patsientidenoukoda@kliinikum.ee