Kliinikumi patsientide nõukojal uus esimees

Kliinikumi patsientide 12-liikmelist nõukoda juhib sellest sügisest Kaili Semm. Kaili on patsientide nõukoja liige olnud selle loomisest saadik ning on lisaks ka puuetega inimeste nõukoja liige ja Eesti Vähihaigete Laste Vanemate Liidu juhatuse esinaine.

Kaili Semmi sõnul jätkab nõukoda algaval hooajal püüdlusi selle eest, et patsiendid saaksid lähimas tulevikus vastuvõtuaegu broneerida lihtsamalt ja mugavamalt. Samuti lisatakse omalt poolt patsiendi vaadet kliinikumi 2022–2026 arengukava koostamisse ja tehakse koostööd teiste Eesti haiglate patsientide nõukodadega, et panustada ühisosa arendamisse ja sarnaste lahenduste leidmisesse. Nõukoja tegevuse märksõnad patsientide heaolu tagamisel on: Suhtlemine. Info. Hoolimine. Selge raviteekond. Füüsiline keskkond.

Patsientide nõukoja koosolekud toimuvad üks kord kuus ja seal käsitletavad teemad püstitatakse nii nõukoja liikmete poolt kui ka kliinikumile aktuaalsetest teemadest. Kliinikumi esindajad nõukoja koosolekutel on Jane Freimann ja Reet Tohvre.

Lisaküsimused patsientide nõukoja kohta ja soovitused teemapüstitusteks on oodatud e-posti aadressil patsientidenoukoda@kliinikum.ee. Lähemalt nõukoja tegevusest saab lugeda kliinikumi kodulehelt: https://www.kliinikum.ee/patsiendile/patsientide-noukoda/