Kliinikumi patsientide rahulolu tõusis vaatamata pandeemiale oluliselt

Tartu Ülikooli Kliinikum viis maikuu jooksul läbi haiglaravil viibinud patsientide seas rahuloluküsitluse. Küsitluse tulemustest selgub, et kliinikumi patsientide üldine rahulolu haiglaraviga on läbi aegade kõrgem – väga rahul olevad patsiente on koguni 80%.

„Kliinikum vajab patsientide tagasisidet, mis on sisendiks meie tervishoiuteenuste planeerimisel just patsientide ootustest ja kogemustest lähtuvalt. Arvestades vahepealseid ootamatuid aastaid tervishoius, olime väga huvitatud patsientide arvamusest ning rahuloluküsitluse tulemustest,“ rääkis Tartu Ülikooli Kliinikumi õenduse ja patsiendikogemuse juht Ilona Pastarus. Ta hindab väga rahul olevate patsientide osakaalu tõusu 80%ni märkimisväärseks tulemuseks (2019. aastal 77%). „Patsientidel on tulnud kogeda tulenevalt COVID-19 pandeemiast mitmeid töökorralduse muudatusi, mistõttu on patsientide kõrge hinnang tervishoiutöötajate usaldusväärsusele, kättesaadavusele, oskustele ja empaatiale meile väga oluline tagasiside,“ kinnitas Ilona Pastarus.

80% haiglaravil viibinud patsientidest jäi haiglaraviga väga rahule, ligi 20% üldiselt rahule ning vaid mõned üksikud inimesed ei olnud haiglaraviga rahul. Küsitlusest selgub, et 88% patsientidest tuleksid kindlasti ka taas kliinikumi, kui neil tekib vajadus haiglaravi järele. Enim tõusis patsientide rahulolu haiglaravil viibides operatsioonidega seotud selgituste osas (13,7% võrra), samuti rahulolu kiire abiga valu leevendamisel (9,7%) ning teabega uuringute ja protseduuri kohta (7,5%).

Et tagasiside on sisendiks tegevuste planeerimiseks, pälvivad enim tähelepanu need tegurid, kus patsientide ootused on rahuloluga tugevalt seotud. „Selgitused koduseks toimetulekuks pärast haiglaravi, teave erinevate raviviiside ja -võimaluste kohta, teave ravimite ja nende kõrvaltoimete kohta – need on nüansid, millega saame tegeleda juba patsiendi haiglas viibimise ajal. Kliinikum hoolitseb aina enam ka selle eest, et patsiendil oleks pärast haiglast koju minemist olemas ülevaade ravi toetavatest teguritest – e-vestlusringide võimalusest, tugirühmadest, kontaktidest, kuhu ise või pereliige nõu küsimiseks pöörduda saaks,“ rääkis Pastarus.

Rahuloluküsimustiku täitis 1 531 patsienti haiglaravil viibivat patsienti, kellest plaanilisel ravil viivis 66% ja erakorralise probleemi tõttu 34% patsientidest. „Oleme tänulikud patsientidele, et nad meiega keerulisel ajal oma tagasisidet jagasid, katsetades muuhulgas ka elektroonilisi vastamise viise. Kliinikumile on oluline, et patsiendid saaksid nii parima võimaliku ravi kui ka tunneksid end samal ajal haiglaravil viibides hästi,“ sõnas õenduse ja patsiendikogemuse juht.

Patsientide rahuloluküsitlused toimuvad kliinikumis iga-aastaselt, vaheldumisi ambulatoorsetes ja statsionaarsetes osakondades. Eelmine haiglaravil viibivate patsientide rahulolu uuring viidi läbi 2019. aastal.  Tartu Ülikooli Kliinikum ootab patsientide tagasisidet nii nimetatud küsitluste raames kui ka kogu aasta vältel läbi tagasisidesüsteemi, mille kaudu saavad patsiendid edastada tänuavaldusi, ettepanekuid ja ka murekohti: https://www.kliinikum.ee/patsiendile/tagasiside/

Lisainfo
Ilona Pastatus, juhatuse liige, õenduse ja patsiendikogemuse juht
Ilona.Pastarus@kliinikum.ee

Helen Kaju, kommunikatsioonjuht
Helen.Kaju@kliinikum.ee
Tel: 5331 9423