Kliinikumi preemia konkurss ootab kandidaate

Tartu Ülikooli Kliinikumi juhatus kuulutas välja kliinikumi preemia konkursi, millele on võimalik kandidaate esitada 14. aprill–12. mai 2022.

Kliinikumi preemia antakse välja eesmärgiga tunnustada teenekaid Eesti arste, kes oma silmapaistva tegevusega on andnud olulise panuse Eesti tervishoiu ja ühiskonnaelu arengusse, on kaasa aidanud Eesti tervishoiu maine tõstmisele üldsuse silmis ning Eesti inimeste tervise parandamisele.

Kliinikumi preemia komisjoni esimehe, ravijuhi dr Andres Kotsari sõnul on preemia kandidaate oodatud esitama kõik Eesti tervishoiuasutused ja erialaseltsid, Tartu Ülikooli meditsiiniteaduste valdkond, Eesti Arstide Liit ja Eesti Haiglate Liit. Iga nimetatud institutsioon saab üles seada ühe kandidaadi ning vastavalt statuudile võib ühele isikule preemia määrata ühel korral.

Kliinikumi preemia antakse tänavu välja kahekümne neljandat korda, eelnevail aastatel on preemia laureaadiks valitud prof. emer. Arvo Tikk, prof. emer. Endel Tünder, prof. emer. Vello Salupere, prof. emer. Ain-Elmar Kaasik, dr Vello Ilmoja, prof Toomas Sulling, prof. emer. Lembit Allikmets, prof. emer. Karl Kull, prof. emer. Rein Teesalu, dots. emer. Jüri Samarütel, dr Kaljo Mitt, dr Urmo Kööbi, prof. emer. Tiit Haviko, dr Andres Ellama, prof. emer. Ants Peetsalu, dots. emer. Silvia Russak, dr Peeter Mardna, prof. emer. Tiina Talvik, prof. emer. Heidi-Ingrid Maaroos, dr Tiiu Aro, dr Urmas Siigur, dr Väino Sinisalu ja dr Toomas Väli.

Preemiakandidaatide andmed palume saata koos kirjaliku elulookirjelduse ja lühikese põhjendusega 12. maiks 2022 e-posti aadressile kliinikum@kliinikum.ee Preemia antakse üle kliinikumi korraldataval tervishoiu arvamusliidrite pidulikul lõunasöögil.

Teate edastas:
Helen Kaju, kommunikatsiooniteenistus
Helen.Kaju@kliinikum.ee