Kliinikumi preemia pälvib dr Toomas Väli

Tartu Ülikooli Kliinikumi elutöö preemia laureaat on dr Toomas Väli, kes on olnud pikaajaline maksasiirdamise eestvedaja Eestis.

Kliinikumi preemia konkursikomisjoni juhi dr Andres Kotsari sõnul on dr Toomas Väli elutöö jätnud nii Tartu Ülikooli Kliinikumi kui Eesti tervishoidu tervikuna äärmiselt olulise jälje. „Teda on alati iseloomustanud sügav pühendumus oma töösse ja püüd olemasolevatest piiridest väljapoole. Uute meetodite kasutuselevõtt meditsiinis on väga suure töö tulemus. Dr Toomas Väli panus alustamaks oma meeskonnaga esmakordselt maksasiirdamist Eestis on selle ehe näide. Meie patsientide jaoks oluliste edusammude taga on selle ala entusiastide aastatepikkune, väsimatu töö. Mul on hea meel, et dr Toomas Väli tegevus arstina on saanud tunnustust kliinikumi preemia näol,“ lausus kliinikumi ravijuht dr Kotsar.

Dr Toomas Väli lõpetas Tartu Ülikooli arstiteaduskonna ravi eriala 1973. aastal, meditsiinikandidaadi kraadi kaitses ta 1987. aastal ning 1990. aastal omandas dotsendikutse. Ta on Tartu Ülikooli Kliinikumis (sh Maarjamõisa haiglas) töötanud 45 aastat ja Tartu Ülikoolis 47 aastat.

Dr Väli on avaldanud 128 teaduspublikatsiooni. Tema teaduslik tegevus on seotud peamiselt kõhuõõne kirurgiliste haiguste uurimisega: peptilise haavandi ja selle tüsistuste kirurgia, kõhutraumad, äge apenditsiit, kõhueesseina songad ja lõppstaadiumis maksa puudulikkus. Toomas Väli on olnud  aastatel 1990–1998 Tartu Ülikooli eksperimentaalse maksasiirdamise programmi ja aastatel 1999–2020 Tartu Ülikooli Kliinikumi kliinilise maksasiirdamise programmi juht. Maksasiirdamise juurutamine ja arendamine Eestis on tema olulisim tegevus viimased 30 aastat. 2010. aastal tunnustati teda selle panuse eest ka Eesti Vabariigi Punase risti II klassi teenetemärgiga.

„Mul on Eestis maksasiirdamise juurutamise ja arendamise eest saadud Tartu Ülikooli Kliinikumi elutöö preemia üle hea meel. Kui veel üheksakümnendatel aastatel ei olnud Eestis võimalik ravida maksapuudulikkust lõppstaadiumis põdevaid täiskasvanuid ja paljusid kaasasündinud maksahaigustega lapsi ning nad surid, sai minu unistuseks nende aitamine maksasiirdamise juurutamisega Eestis. Unistuse aitasid muuta tegelikkuseks Tartu Ülikool eksperimentaalse maksasiirdamise programm (1990–1998) ja Tartu Ülikooli Kliinikum kliinilise maksasiirdamise programm (1999–2020) igakülgse toetusega. Meie töögrupp on kümneaastase eksperimentaalse ja organisatsioonilise ettevalmistamisega maksasiirdamiseks, kahekümneaastase siirdamise kliinilise juurutamise ja arendamisega kasvanud ligi 30-liikmeliseks, saanud väärtusliku kogemuse, tõsise koolituse ja suudab tegevust jätkates nii maksapuudulikkust lõppstaadiumis põdevaid täiskasvanuid kui ka kaasasündinud maksapuudulikkusega lapsi tulemuslikult ravida. Olen selle eest väga tänulik kõigile, kellega olen nende aastate jooksul koos töötanud,“ kommenteeris dr Toomas Väli, Tartu Ülikooli Kliinikumi kirurgiakliiniku vanemarst-õppejõud.

Kliinikumi preemia antakse välja eesmärgiga tunnustada teenekaid eesti arste, kes oma silmapaistva tegevusega on andnud olulise panuse Eesti tervishoiu ja ühiskonnaelu arengusse, on kaasa aidanud Eesti tervishoiu maine tõstmisele üldsuse silmis ning Eesti inimeste tervise parandamisele. Kliinikumi preemia antakse tänavu välja kahekümne kolmandat korda, eelnevail aastatel on preemia laureaadiks valitud prof. emer. Arvo Tikk, prof. emer. Endel Tünder, prof. emer. Vello Salupere, prof. emer. Ain-Elmar Kaasik, dr Vello Ilmoja, prof Toomas Sulling, prof. emer. Lembit Allikmets, prof. emer. Karl Kull, prof. emer. Rein Teesalu, dots. emer. Jüri Samarütel, dr Kaljo Mitt, dr Urmo Kööbi, prof. emer. Tiit Haviko, dr Andres Ellama, prof. emer. Ants Peetsalu, dots. emer. Silvia Russak, dr Peeter Mardna, prof. emer. Tiina Talvik, prof. emer. Heidi-Ingrid Maaroos, dr Tiiu Aro, dr Urmas Siigur ja dr Väino Sinisalu.

Kliinikumi preemia antakse üle 27. mail koos teiste traditsiooniliste tunnustustega: parim ajakirjas „Eesti Arst“ ilmunud teadusartikkel, parimad arst-õppejõud, parimad praktikajuhendajad, enim tänusõnu pälvinud arstid, Neinar Seli stipendiumid ning õendusvaldkonna preemia. Lisaks traditsioonilistele preemiatele antakse üle ka rahvusvahelise õdede ja ämmaemandate tunnustused.

Teate edastas:
Helen Kaju, kommunikatsiooniteenistus