Kliinikumis algab ambulatoorsete patsientide rahulolu-uuring

Tartu Ülikooli Kliinikum viib ajavahemikus 9.–29. mai läbi ambulatoorsete patsientide rahulolu-uuringu, et saada tagasisidet, millised on kliinikumi patsientide kogemused raviteekonna jooksul pakutavate ambulatoorsete teenustega.

Patsientide rahulolu-uuringud toimuvad kliinikumis iga-aastaselt, vaheldumisi ambulatoorsetes ja statsionaarsetes osakondades. „2021. aastal uurisime patsientide rahulolu haiglaravi puudutavates küsimustes, 2020. aastal jäi aga ambulatoorsete patsientide uuring COVID-19 pandeemia tõttu ära. Hetkeolukorra kaardistamine rahuloluküsitluse käigus ja patsiendikogemuse analüüs aitavad mõista, kuidas meie tööprotsessid on korraldatud, et häid lahendusi võimendada ja takistusi ületada, et rahuolu tervishoiuteenusega ja patsiendisõbralikkus oleksid pidevalt meie fookuses,“ ütles Tartu Ülikooli Kliinikumi õenduse ja patsiendikogemuse juht Ilona Pastarus.

Sisendi rahulolu-uuringu küsimustikku andis ka värskelt läbiviidud Rakendusliku Antropoloogia Keskuse patsiendikogemuse uuring, mis keskendus patsienditeekonna erinevatele etappidele, sealhulgas ambulatoorsele osale ning aitas välja tuua inimeste jaoks kõige olulisemad teemad, millele ka tagasisideküsimustikes tähelepanu pöörata.

Ambulatoorsete patsientide rahulolu-uuring toimub kõikides Tartu Ülikooli Kliinikumi erialakliinikutes ja erinevates hoonetes. Küsimustikku on võimalik täita nii kohapeal paberkujul kui ka vastuvõtujärgselt elektroonselt saadetava lingi kaudu. Küsimustik on anonüümne ning selle täitmiseks kulub umbes 5 minutit. Samal ajavahemikul, 9.–29. mai viiakse rahulolu-uuring läbi ka kliinikumi tütarhaiglates – Põlva haiglas, Valga haiglas ning Lõuna-Eesti haiglas.

Rahulolu-uuringu tulemuste kokkuvõtet tutvustatakse kliinikumi kanalites aasta teises pooles. Lisaks algavale rahulolu-uuringule ootab kliinikum patsientide tagasisidet ka kogu aasta vältel. Tänuavaldusi, ettepanekuid ja ka murekohti saab edastada kliinikumi kodulehel läbi aktiivselt toimiva tagasisidesüsteemi.

Lisainfo
Gaida Mändmets, patsienditeenistus
Gaida.Mandmets@kliinikum.ee

Teate edastas
Helen Kaju, kommunikatsiooniteenistus
Helen.Kaju@kliinikum.ee