Kliinikumis on COVID-19 vastu vaktsineeritud juba enamus töötajatest

Veebruarikuu lõpuks oli 76% Tartu Ülikooli Kliinikumi töötajatest vaktsineeritud esimese doosiga COVID-19 vastu ning teise doosiga 72% töötajatest.

„Vaktsineerimist ei saa lugeda veel lõppenuks, see protsess jätkub ning meil on hea meel, et töötajad, kes on vajanud rohkem mõtlemiseaega, annavad jätkuvalt teada soovist end COVID-19 haiguse vastu vaktsineerida. Suur hõlmatus vaktsiiniga on ühiskonnas eeskujuks teistele, vähendab haigestumist kliinikumi töötajate seas ning kaitseb ka patsiente viiruse võimaliku leviku eest haiglaruumides,“ ütles Tartu Ülikooli Kliinikumi juhatuse esimees Priit Perens. Ta lisab, et kliinikumi eesmärk on võimaldada COVID-19 vastu vaktsineerimine kõikidele töötajatele.

Kliinikumis alustati COVID-19 vaktsineerimisega 27. detsembril 2020, sarnaselt Euroopaga. Esmalt vaktsineeriti COVID-19 patsientidega vahetus kokkupuutes olevaid töötajaid, seejärel teiste osakondade tervishoiutöötajaid ning tugiteenistuste töötajaid. „Tänaseks on ametigruppide lõikes suurim osakaal vaktsineerituid arstide seas, kellest 87% on saanud esimese doosi COVID-19 vaktsiini. Õenduspersonali seast on 73%, hoolduspersonali seast 72% ning tugipersonali seast 69% töötajatest vaktsineeritud 1. doosi COVID-19 vaktsiiniga,“ rääkis juhatuse esimees.

Kliinikumi infektsioonikontrolli teenistuse direktori dr Matti Maimetsa sõnul on vaktsineerimise edukaks läbiviimiseks olnud vajalikud nii vaktsiinist huvitatud töötajad, kui ka immuniseerimise läbiviijad. „Kliinikumis on loodud vaktsineerimismeeskond, mille tööd juhib infektsioonikontrolli teenistus, ent kuhu panustavad erinevad kliinikumi üksused. Vaktsineerimismeeskonda kuuluvad apteek, kes valmistab ette vaktsiinidoosid, etteregistreerimiskeskus, kes haldab vaktsineerimisaegade broneerimist, õed, kes immuniseerimise läbi viivad ning lisajõududena on meeskonnas ka erinevate erialade arstid,“ kirjeldas dr Maimets.


Kõrvatoimeid on olnud ootuspärased

Vaktsineerimisega kaasnevaid kõrvatoimeid registreerib dr Vivika Adamson kliinikumi infektsioonikontrolli teenistusest, kelle sõnul andis esimese COVID-19 vaktsiinidoosi järgselt kõrvaltoimetest teada 2% vaktsineeritud töötajatest, teise doosi järgselt 6% vaktsineeritud töötajatest. „Peamised paiksed kõrvaltoimed olnud seotud süstekoha valulikkuse, punetuse ja tursega. Süsteemsetest kõrvaltoimetest on enim esinenud palavikku, liiges- ja lihasvalu, peavalu, lümfisõlmede suurenemist ning väsimus- ja nõrkustunnet. Enamikul juhtudel on need nähud möödunud 48 tunni jooksul,“ selgitas dr Adamson.


Kliinikum viib läbi ka teiste ühiskonnagruppide vaktsineerimist

Tänu võimekale ja kogenud vaktsineerimismeeskonnale ning erinevate üksuste vahelisele koostööle, on kliinikumil olnud võimalik olla partneriks ka ühiskonna teiste gruppide vaktsineerimisel. „Lisaks oma töötajate ja riskirühma kuuluvate patsientide vaktsineerimisele, toimub kliinikumis hambaravi töötajate, proviisorite, haridustöötajate, eesliini töötajate jt vaktsineerimine,“ tutvustas vaktsineerimismeeskonna koordinaator Tiina Teder. Kliinikumi immuniseerimisõigusega õdedest ligi 50 on läbinud täiendavalt COVID-19 vaktsineerimise koolituse ning enamus neist osaleb aktiivselt ka vaktsineerimismeeskonna töös. Tiina Teder toob välja, et veebruarikuu lõpu seisuga oli kliinikumis tehtud 3336 vaktsineerimist muudele isikutele ning lisab, et kui tekib vajadus panustada ka kogu elanikkonna vaktsineerimise läbiviimisesse, on kliinikum selleks valmis.

Teate edastas:
Helen Kaju, kommunikatsiooniteenistus
Helen.Kaju@kliinikum.ee
Tel: 5331 9423