Kolonelleitnant dr Ahti Varblane kliinikumi nõukogus

22. aprillil nimetas Tartu Ülikooli rektor professor Toomas Asser ülikooli esindajaks Tartu Ülikooli Kliinikumi nõukogus Kaitseväe Akadeemia sõja- ja katastroofimeditsiini keskuse ülemarsti kolonelleitnant Ahti Varblase. Ühtlasi pikendas rektor professor Eero Vasara volitusi nõukogus.

Ahti Varblane on lõpetanud Tartu Ülikooli arstiteaduskonna ja läbinud erakorralise meditsiini residentuuri. Ta on töötanud Tartu Kiirabis ja Tartu Ülikooli Kliinikumis erakorralise meditsiini arst-õppejõuna. Alates 1998. aastast on dr Varblane Kaitseväe teenistuses ja alates 2004. aastast on ta Kaitseväe Akadeemia Sõja- ja katastroofimeditsiini keskuse ülem-arst.

Kolonelleitnant Ahti Varblane on Eesti Kaitseväearstide Seltsi asutajaliige ja juhatuse esimees. Lisaks kuulub ta Eesti Erakorralise Meditsiini Arstide Seltsi ja Eesti Arstide Liitu. Riiklikest teenetemärkidest on talle omistatud Kotkaristi III klassi teenetemärk.