Kuidas tunda ära kuulmislangust?

3. märtsil tähistatakse ülemaailmset kuulmispäeva. Eestis on erineva taseme kuulmislangusega inimesi umbes 20% elanikkonnast. Kuulmislangus pole ainult inimese enda probleem. Sageli märkavad inimese kuulmislangust hoopis tema lähedased, õpetajad, kolleegid, mitte tema ise.

Tartu Ülikooli Kliinikumi kuulmiskeskus soovitab kuulmist kontrollida, kui inimene:

  • kuulab televiisorit/raadiot liiga valjusti
  • jälgib rääkija suud, küsib kuuldut üle
  • ei pane öeldut tähele, annab küsitule ebakohaseid vastuseid
  • räägib liiga valjult/vaikselt
  • pöörab alati ühe kõrva rääkija poole
  • ei osale aktiivselt vestlustes, hoidub suhtlemisest
  • kurdab vilinat/kohinat kõrvus
  • kurdab rõhutunnet peas ja/või kõrvades

Paljudel juhtudel on kuulmislangus päriliku iseloomuga, kuid kuulmislangust võivad tekitada ka müra, kõrvapõletikud, trauma, ravimid või kõrva kogunenud vaik.

Kuulmist saab hoida hea kuulmishügieeniga:

  • ära kasuta vaigu eemaldamiseks kõrvast vatitikku, kuna sellega pigem lükkad vaiku sügavamale kõrva. Kõrvas olev liigne vaik tuleks eemaldada perearsti juures. Kodus saab vaigu ennetamiseks kasutada spetsiaalset kõrvavaigu õli.
  • kasuta kontsertidel kõrvatroppe/klappe, et hoiduda mürakahjustusest. Ka niisama kõrvaklappidega muusika kuulamisel tuleks teha pause. Soovitatav on 60/60 reegel: muusikat võiks kuulata 60% helitugevuse peal maksimaalselt 60 minutit.

Kui kuulmine on juba kahjustunud, tuleks kanda individuaalselt spetsialisti poolt programmeeritud kuulmisabivahendit.