klipp

KONTAKTANDMED

 

Lisainfo ja vastused Teie küsimustele

 

Telefonil 
7 319 661 või 7 319 562

 

E-kirjaga
luuydi@kliinikum.ee

Kindlustus ja rahalised hüvitised

Soome Punase Risti Vereteenistus ja donatsiooni eest vastutav haigla on kaetud kindlustuskaitsega, mis on vajalik vereloome tüvirakkude donatsiooniks.

 

Vereloome tüvirakkude annetamine põhineb doonori heal tahtel ning selle eest ei saa doonor mingit rahalist hüvitust. Doonorile kompenseeritakse kõik donatsiooniga seotud kulutused nagu ööbimis- ja reisikulud ning sissetuleku vähenemine või kaotus donatsiooniga seotud päevade eest, kui seda ei kata töövõimetusleht.

Doonorite registriga liitumisega seotud kulutusi ei kompenseerita.

 

Õigus registri liikmelisusest loobuda

Luuüdi doonorite registri liige võib mistahes ajamomendil registri liikmelisusest ajutiselt või lõplikult loobuda. Kuna koesobivusanalüüside teostamine on kallis, siis me loodame, et registriga liitudes olete teinud oma otsused iseseisvalt peale hoolikat kaalutlemist.

 

Lisaks eelmainitule on luuüdi doonorite registri liikmel, kes on valitud doonoriks mistahes ajamomendil enne donatsiooni õigus sellest loobuda. Siiski peab arvestama asjaoluga, et viimasel minutil donatsioonist loobumine võib ohustada patsiendi elu.