klipp

KONTAKTANDMED

 

Lisainfo ja vastused Teie küsimustele

 

Telefonil 
7 319 661 või 7 319 562

 

E-kirjaga
luuydi@kliinikum.ee

Kuidas vereloome tüvirakkude doonorite register töötab

Kui patsiendi raviks on vaja vereloome tüvirakke, siis esmalt püütakse doonorit leida patsiendi õdede-vendade seast. Kui see ei õnnestu, siis pöördutakse luuüdi doonorite registri poole. Luuüdi doonorite register põhineb anonüümse doonori kingil anonüümsele patsiendile. Vabatahtlikud, kes on liitunud luuüdi doonorite registriga peavad valmis olema vereloome tüvirakkude annetuseks ükskõik millisele patsiendile doonori kodumaal või ka väljaspool doonori kodumaad. Ei ole võimalik liituda registriga aitamaks ainult ühte kindlat patsienti.

 

Erinevate riikide registrid on liitunud ühtseks võrgustikuks, mis tagab siirdamiseks sobilikke rakkude jõudmise abivajavale patsiendile vaatamata ka sellele, et doonor ja patsient elavad erinevates riikides. Tänaseks on selle võrgustikuga liitunud üle 100 luuüdi doonorite registrit kokku ligi 15 miljoni vabatahtliku liitunud doonoriga.

 

Tartu Ülikooli Kliinikumi ja Soome Punase Risti Verekeskuse Luuüdi Doonorite Registri koostöö tulemusel on võimalik Eesti elanikel liituda Soome Luuüdi Doonorite Registriga. Registriga liituda saab Eestis, kuid doonorite andmeid säilitatakse Helsingis Soome Luuüdi Doonorite Registris. Soome Luuüdi Doonorite Register vahendab väljaspool Soomet elavate doonorite vereloome tüvirakke Soome ja Eesti patsientidele ning Soome ja nüüdsest ka Eestis elavate doonorite rakke Soome, Eesti ja vajadusel ka välisriikide patsientidele.

 

Luuüdi doonorite registri tegevus on litsentseeritud ning monitooritud vastavate riikide pädevate asutuste poolt.

 

Luuüdi doonorite registriga liitumisel ja enne donatsiooni on nõutud kirjaliku teavitatud nõusoleku allkirjastamine.