Meditsiiniinfo keskuse koolitused kliinikumi töötajatele 2022. a esimesel poolaastal

Koolitused ZOOMis

 • 27. jaanuar     Baaskoolitus kliinikumi andmebaaside kasutamiseks ja tõenduspõhise meditsiini informatsiooni leidmiseks ning hindamiseks
 • 3. veebruar    Kirjanduse otsingu strateegia ülesehitamine, teostamine ja dokumenteerimine
 • 10. veebruar  Otsingu strateegia ülesehitamine: terminite määratlemisest kuni otsingu tulemuste kontrollimiseni
 • 17. veebruar  Kirjanduse otsing kliinikumi tõenduspõhise meditsiini andmebaaside põhjal
 • 3. märts        PubMed
 • 10. märts      Viitehaldustarkvarad – Zotero, Mendeley
 • 17. märts       PICO küsimuse koostamine ja kirjanduse otsing erinevates andmebaasides. Tulemuste tõenduspõhisuse hindamine
 • 24. märts      UpToDate
 • 31. märts      Mis on infokirjaoskus? Põhimõisted ja päringu (infootsingu küsimuse) ülesehitamine ja teostamine erinevate andmebaaside näitel
 • 7. aprill          Kuidas hinnata teadusuuringuid? Ülevaade metoodikast
 • 14. aprill        Baaskoolitus kliinikumi andmebaaside kasutamiseks ja tõenduspõhise meditsiini informatsiooni leidmiseks ning hindamiseks
 • 28. aprill       PubMed
 • 5. mai           UpToDate
 • 12. mai         Kirjanduse otsingu strateegia ülesehitamine, teostamine ja dokumenteerimine
 • 19. mai         Otsingu strateegia ülesehitamine: terminite määratlemisest kuni otsingu tulemuste kontrollimiseni

E-kursused Moodle’i keskkonnas

 • 7. veebruar–20. märts  E-kursus “Meditsiinialased infoallikad ja infokirjaoskuse põhimõisted”
 • 21. märts–24. aprill      E-kursus “Otsingu strateegia ülesehitamine meditsiinialase teaduskirjanduse andmebaasides”
 • 2. mai–29. mai            E-kursus “Abivahendid parema otsistrateegia ülesehitamiseks ja kontrollimiseks”

Koolitustele registreerumine koolituskeskuse kaudu. E-kursustele registreerumine medinfo@kliinikum.ee, telefon 731 8185.

Lisateave koolituste kohta medinfo@kliinikum.ee, telefon 731 8185, https://www.kliinikum.ee/infokeskus/