Milline on COVID-19 patsientide ravi maksumus?

Tartu Ülikooli Kliinikumi hospitaliseeritakse COVID-19 patsiente, kes vajavad ravi intensiivravi osakonnas ja/või nakkushaiguste osakonnas ja muudes COVID-19 patsientide raviks avatud osakondades.

2021. aastal on kliinikumis 9 kuuga ravitud 1211 COVID-19 patsienti. Nende patsiente raviarvete maksumus (eriti keskmine) sõltub patsientide ravist, haiguse raskusest, selle haiglaravi kestusest, sh intensiivravis viibitud päevadest.Kõikide COVID-19 patsientide haiglaravi keskmine ravikestus on olnud 14 päeva, mis on aga üle kahe korra pikem kui muu aktiivravi keskmine vastav näitaja.

Lisaks on kliinikumis ravitud COVID-19 patsientidest 19% vajanud ravi intensiivravi osakonnas ning nende patsientide haiglaravi keskmine kestus 25 päeva.  

COVID-19 tõttu haiglaravil viibinud patsientide arvutuslik keskmine vanus on 64 eluaastat, mille taustal on teadmine, et vanused on olnud üpris varieeruvad – alates lastest, kahe- ja kolmekümnendates eluaastates patsientidest kuni väga eakateni välja. Ka patsientide ravi maksumus võib olla väga varieeruv ja sõltub voodipäevade arvust ja intensiivravi päevadest, jäädes vahemikku 1000 eurost kuni 90 000 euroni. Keskmine COVID-19 patsiendi ravimaksumus on 6 600 eurot, välja arvatud ülikallid ravijuhud.

Ülikallid ravijuhud on üksikud väga rasked ja pikad haiglaravi juhud, mille maksumus on suurem kui 100 000 eurot. Enamikel juhtudel on tegemist patsientidega, kellel esineb lisaks COVID-19 diagnoosile ka teisi kaasuvaid haigusseisundeid, mis raskendab ja pikendab haiguskulgu. Selliseid COVID-19 patsientide ravijuhte olnud kliinikumis 5, millest kalleim on 288 177 eurot (55-aastane meespatsient, ravi on kestnud 3,5 kuud ja patsient on vajanud pikalt ravi intensiivravi osakonnas). Kokku on nende 5 patsiendi ravi kokku maksnud 848 633 eurot.