Õdede ja ämmaemandate aasta tunnustused

Et juhtida tähelepanu õdede ja ämmaemandate olulisele rollile ja panusele tervishoius, nimetas Maailma Terviseorganisatsioon nii 2020. kui ka 2021. aasta rahvusvaheliseks õdede ja ämmaemandate aastaks.

Tartu Ülikooli Kliinikumis on töötajate seas enim just õendusvaldkonna töötajaid, kes iga päev pühendunult patsientide eest hoolitsevad ja tervishoiu arengusse panustavad. Erilise tänu pälvivad:

Luule Grigorjeva, anestesioloogia ja intensiivravi kliiniku anesteesiaõdeLuulel on anesteesiaõe staaži 31 aastat. Ta on alati rõõmsameelne, abivalmis ja professionaalne oma erialal. On olnud hinnatud juhendaja üliõpilaste ja noorte kolleegide hulgas.
Kadi Päri, südamekliiniku intensiivraviõdeKadi on läbinud spetsialistiõppe ja töötanud kliinikumis 28 aastat intensiivraviõena, sh vastutava õena. Ta on märkimisväärselt panustanud kutseala arendamisse taaselustamise koolitajana, osalenud erinevates töörühmades, sh uute juhendite koostamisel. Kadi on kolleegide poolt kõrgelt hinnatud ja suureks eeskujuks oma pühendumusega patsiendikesksuse arendamisel.
Anita Priks, südamekliiniku osakonna vanemõde, kliinikumi õendusabi kvaliteedi töörühma juhtAnita on magistrikraadiga õde. Ta on kliinikumis töötanud 28 aastat, sh eduka õendusjuhina ja kliinikumi õendusabi kvaliteedi koordinaatorina. Anita on andnud suure panuse õendusabi kvaliteedi ja patsiendiohutuse arendamisele kliinikumis.
Mirje Jürgenson, kirurgiakliiniku õdeMirje on kliinikumis töötanud 30 aastat, sellest 25 aastat sidumistoa õena. Suur kogemus praktikas on temast teinud hea haavaravispetsialisti, ta on alati nõus jagama oma teadmisi kolleegidega ja andnud suure panuse üliõpilaste juhendamisel.
Agne Saar, kopsukliiniku õdeAgne tuli kopsukliinikusse tööle bronhoskoopia kabineti õena üle 20 aasta tagasi.  Agnet iseloomustab suur õpivõime ja teadmishimu ning kirg valitud eriala vastu, oskus töötada meeskonnas ja korrektsus. Agne on aastaid panustanud ka õendusabi kvaliteeti ja patsiendiohutusse koostades  õendustegevusjuhendeid.
Juta Ernits, lastekliiniku neonatoloogia osakonna lasteõdeJuta on lastekliinikus töötanud 37 aastat, neist 23 aastat ambulatoorse osakonna vanemõena. Ta on kogenud imetamisnõustaja ning osalenud mitmeid aastaid beebisõbraliku haigla hindamismeeskonna töös, panustanud personali koolitustesse ja ametiühingu töösse.
Marika Metsoja, lastekliiniku ägedate infektsioonide osakonna vanemõdeMarika on lastekliinikus töötanud 38 aastat, vanemõena alates 1999. aastast. Marika on suutnud hoida ja arendada osakonna töökultuuri personali toetavalt, õppinud ja arenenud koos meeskonnaga. Ta on panustanud õdede koolitustesse, teinud erinevaid ettekandeid ning olnud praktikajuhendajaks noortele kolleegidele.
Siiri Põllumaa, naistekliiniku ämmaemandSiiri on magistrikraadiga ämmaemand. Ta on kliinikumis töötanud 35 aastat, olnud selle kõrvalt Tartu Tervishoiu Kõrgkooli õppejõud ja õppekava koordinaator, lisaks üheksa aastat Eesti Ämmaemandate Ühingu president. Siiri on andnud olulise panuse üliõpilaste väljaõppesse ja kogu ämmaemandusteenuse arengusse Eesti Vabariigis.
Anneli Jaska, närvikliiniku õdeAnneli on kliinikumis õena töötanud 14 aastat. Ta on sertifitseeritud insuldiõde, kes on läbinud insuldi õppeprogrammid Soomes, Saksamaal ja Ukrainas. Anneli on andnud suure panuse insuldipatsientide õendustegevuste arendamisel ja insuldiõdede koolitamisel.
Jaana Unt, psühhiaatriakliiniku vaimse tervise õdeJaana on kliinikumis töötanud nii intensiivraviõena kui ka peale magistriõpingute lõpetamist koolituskeskuses. Kodukanti Elvasse tööle asudes spetsialiseerus Jaana vaimse tervise õeks ning lõi koostöös kohaliku omavalitsusega Elva Perekodusse vaimse tervise kabineti. Jaana eestvedamisel on välja arendatud patsiendikeskne ja kõiki patsiendi ning tema pere tervisevajadusi arvestav integreeritud teenuse osutamise mudel.
Riina Tobreluts, silmakliiniku õdeRiina on õena töötanud rohkem kui 40 aastat ning enamuse sellest ajast Põlvas silmakabinetis. Riina on saavutanud kõrge erialalise pädevuse, teostades kliinikumi silmaõe iseseisvaid vastuvõtte, jälgides mitmete haiguste dünaamikat ja toetades patsientide ravisoostumust. Riina on olnud suureks abiks kliinikumi silmakabineti ning innovaatilise ja patsiendikeskse ravitöö väljaarendamisel Põlvas.
Marju Veedla, kopsukliiniku õde, esitab sisekliinikMarju on olnud pikaaegse tööstaažiga nakkushaiguste osakonna vanemõde, kes pani esimese laine ajal aluse COVID-19 osakondade töökorralduslikule logistikale. Pandeemia teise laine ajal tuli Marju tööle pulmonoloogia COVID-19 osakonda. Tema erialane asjatundlikkus ja pikaajaline töökogemus aitas erinevate teadmistega töötajaid liita ühtseks meeskonnaks.
Angelika Lall, spordimeditsiini ja taastusravi kliiniku osakonna juhataja Angelika on kliinikumis töötanud 31 aastat, sh eduka õendusjuhi ja osakonna juhatajana. Angelika on andnud suure panuse statsionaarse taastusravi ja iseseisva statsionaarse õendusabi arendamisele kliinikumis.
Kadri Saarma, stomatoloogiakliiniku õdeKadri on töötanud stomatoloogia kliinikus 2001. aastast õena ja hambaproteesikeskuse vanemõena. Kadri juhendab Tartu Ülikooli hambateaduste instituudi üliõpilasi, on stomatoloogia kliinikus infektsioonirühma eestvedaja ja teeb aktiivset koostööd Eesti Hambaarstide Liiduga. Olles uuendusmeelne, jagab ta teadmisi kolleegidega ja tudengitega.
Anneli Truupõld, traumatoloogia ja ortopeedia kliiniku õdeAnneli on 27-aastase tööstaažiga õde, täites ka vanemõe kohustusi ambulatoorses osakonnas. Anneli on ennast täiendanud kipsitehnika ja lahaste valmistamise alal, mistõttu temast on kujunenud selle ala väljapaistev spetsialist ja koolitaja. Anneli positiivne ellusuhtumine on eeskujuks kogu meeskonnale.
Irina Lampinen, operatsiooniteenistuse operatsiooniõdeIrina on lõpetanud TÜ õendusteaduse bakalaureuse ja intensiivõenduse õde-spetsialisti õppe. Ta on töötanud operatsiooniõena 20 aastat ja kuulub transplantatsioonimeeskonda. Rahvusvahelise organisatsiooni AO-trauma liige, on kuulunud Euroopa Operatsiooniõdede ja Eesti Operatsiooniõdede juhatusse. 2015. aastal valiti ta viie parima Euroopa operatsiooniõe hulka.
Mariets Steinberg, operatsiooniteenistuse operatsiooniõdeMariets on töötanud operatsiooniõena 31 aastat. Ta on seotud maksa transplantatsiooniga kliinikumis alates selle algetapist ehk õppeperioodist. Mariets on hinnatud koolitaja noorte kolleegide seas. Alati elurõõmus, abivalmis ja kriitilistes situatsioonides kiire otsustusvõimega.
Raili Nuiamäe, radioloogiakliiniku osakonna vanemõdeRaili on töötanud radioloogiakliinikus üle 26 aasta, nendest viimased 11 aastat vanemõena. Raili on usaldusväärne, töökas, kohusetundlik ja empaatiline, kes suudab keerulisemast olukorrast kiiresti parima väljapääsu leida.
Natalja Luppova, hematoloogia-onkoloogia kliiniku õdeNatalja on 22-aastase tööstaažiga õde, kes töötab hematoloogia ja luuüdi transplantatsiooni osakonnas. Ta teeb õe iseseisvaid vastuvõtte vereloome tüvirakkude siirdamise eelsete ja järgsete patsientidega, koordineerib ja nõustab laiemalt hematoloogia patsiente ning toetab patsiente nende raviteekonnal. Natalja on suure sisemise motivatsiooni, suurte teadmiste-oskustega, kiire ja abivalmis kolleeg, kes suudab kõik olukorrad lennult lahendada.
Kersti Treial, psühhiaatriakliiniku laste ja noorukite vaimse tervise keskuse vanemõdeKersti Treial on eest vedanud ja arendanud laste ja noorukite vaimse tervise kabinettide tegevust Jõgeval, Elvas, Valgas ja Mõisavahe Tervisekeskuses. Lisaks keskuse õendustöö juhtimisele tegeleb Kersti ise aktiivselt patsientide vastuvõtmisega. Kerstil on suur panus teenuse kättesaadavuse parandamisel.
EKMO meeskonna õed: Mari-Liis Raave, Ragne Varblane, Kristjan Lokk, Karin Vichmann, Kristiina Bamberg, Liisi Põldots, Ketlin Akuševitš, Kadi Päri, Maris Tooming2019. aastal EKMO meeskonnaga liitunud AIK ja südamekliiniku õed on oma professionaalse tegevuse, kirgliku õppimise soovi ning abivalmi suhtumisega näidanud, et koostöö erinevate üksuste vahel kriitilises seisus patsiendi hüvanguks on lihtne, kiire ja võimalik olenemata nädalapäevast, kellaajast ning COVID-19 olukorrast. Meeskond on suurepärane näide sellest, kuidas keerulise ravimeetodi arendamisel on ühtviisi oluline kõikide liikmete panus ja üksteise toetamine.
Infektsioonikontrolli teenistuse õed: Tiina Teder, Maris Mikksaar, Reelika Laht, Krista Piirisild, Tuuli Laeneste, Hele NurmeInfektsioonikontrolli teenistusel (IKT) on olnud keskne roll kõikide osakondade töö ümberkorraldamisel, töötajate koolitamisel ja toetamisel koroonapandeemia tingimustes. IKT õed on olnud võtmeisikuteks testimise ja vaktsineerimise korraldamisel ning läbiviimisel kogukonnas.
Projekti „Kainem ja tervem Eesti“ meeskonna õed: Katri Šinkarev, Kätlin Lünekund, Oleg Kapinus, Svetlana Kozlova, Triin Laurits; Galina Treimut, Jana Talvik, Birgit Ahas, Aile Sumberg; Monika Punapart2016. aastast loodud sõltuvusravi kolmeetapiline integreeritud ravi üksus on käesolevaks ajaks kujunenud Eesti suurimaks ja parimaks tänapäevast sõltuvusravi pakkuvaks asutuseks. Vaimse tervise õdede osa selles on võtmetähtsusega. Projekti meeskonna õdede hea töö on aidanud vaimse tervise õdede rolli ja olulisust ühiskonnas nii teadvustada kui ka väärtustada.

Ilona Pastarus, õenduse ja patsiendikogemuse juht: Kliinikumi õendusvaldkonna preemia laureaate iseloomustab suur õpihimu ja kirg oma eriala vastu. Nad on eestvedajad ja arendajad, oma eriala spetsialistid ja teadmiste jagajad.

Sel aastal on tunnustatavate seas esmakordselt ka meeskonnad, kelle pühendumust ja professionaalsust on märganud paljud kolleegid. Me õpime meeskondades kiiremini, jagame samu väärtusi, oleme julgemad – nii saavad ka pealtnäha võimatud asjad teoks.