Operatsiooniõed kliinikumi südames

Tartu Ülikooli Kliinikumis töötab igapäevaselt 94 operatsiooniõde, neist kaks kolmandikku operatsiooniteenistuses, teised silmakliinikus, kõrvakliinikus ja angiograafia osakonnas. Eelmisel aastal tegid operatsiooniõed koos kirurgidega üle 16 000 operatsiooni, mille kestus ulatus 5 minutist kuni 12 tunnini.

Kogenud operatsiooniõde assisteerib kümneid erinevate erialade operatsioone, aidates kirurgidel tagada operatsiooni parim kvaliteet ja kiirendades selle kulgu. Kliinikumi operatsiooniõdede eripäraks on see, et operatsiooniõed osalevad doonoroperatsioonidel üle Eesti ja kudede-organite siirdamistel kliinikumis.

Kuidas saab operatsiooniõeks? Uue moodsa päevakirurgia operatsiooniploki avamise valguses on see aktuaalne küsimus, sest vajadus operatsiooniõdede järele kasvab. Praegu omandatakse Eestis pärast õe õppe lõpetamist operatsiooniõe oskused tööpostil. Nii Eesti kui teiste riikide kogemuse põhjal kulub minimaalselt kaks aastat piisavate oskuste omandamiseks. Nii on operatsiooniõed ühed kõige staažikamad õendustöötajad kliinikumis – koguni 60% operatsiooniõdedest on 20-aastase ja pikema töökogemusega. Selleks, et tulevikus hakataks pakkuma juba tervishoiukõrgkoolide tudengitele operatsiooniõenduse õppeaineid ja õed saaksid regulaarsed täiendkoolituste võimalused sellel erialal, on kliinikumi operatsiooniõed Eesti Operatsiooniõdede Ühingu kaudu koos Eesti Õdede Liiduga ette valmistamas ka operatsiooniõenduse lisapädevuse omandamise kava.

Kliinikumi operatsiooniõed näevad hea meelega edaspidi oma rolli suurenemist. Paljudes riikides tegelevad operatsiooniõed kogu perioperatiivse õendusega, see tähendab, et nad suhtlevad patsiendiga ka enne ja pärast lõikust, tõstes nii patsiendi turvatunnet, andes esmast tagasisidet patsiendile ja ka tema lähedastele peale operatsiooni. Operatsioonile eelnev ja järgnev suhtlemine patsiendiga aitab parandada ka ravikvaliteeti ja suurendada patsiendi rahulolu.

Selleks, et juhtida tähelepanu operatsiooniõdede panusele, innustada neid end täiendama ning oma rolli avardama, tähistatakse igal aastal 15. veebruaril Euroopa Operatsiooniõdede Ühingu eestvedamisel operatsiooniõdede päeva. Käesoleval aastal on meie jaoks olulise päeva motoks “Õppige, juhtige, innustage” (Learn, Lead, Inspire).

Oleme operatsiooniõdedena uhked, et saame iga päev olla üks osa patsienti opereerivast tippmeeskonnast ja peame kohanema kiiresti areneva ning väljakutseid pakkuva erialaga.

Catline Võrk
operatsiooniõde, 25 aastat Tartu Ülikooli Kliinikumis