Palju õnne, Eesti Perearstide Selts!

Hea Eesti Perearstide Selts

30. aastat tagasi taasiseseisvunud Eesti vajas uut mõtlemist ja uusi kombeid ning seda ka tervishoius. Täna, täpselt 30 aastat tagasi asutatud perearste liitva organisatsiooni esimeseks väljakutsuvaks ülesandeks oli luua uus arstlik eriala – peremeditsiin ning üles ehitada vaba Eesti toimiv esmatasandi tervishoid. Palju õnne, see töö on tehtud õnnestunult! 

Tänaseks on perearstid asendamatud patsientide jaoks kogu elukaare jooksul. Perearstide usalduslik, sageli aastatepikkune suhe oma patsientidega on väärtus, mida hoida ja mille eest seista. Tartu Ülikooli Kliinikum on rõõmuga teie partneriks patsiendikeskse tervishoiu tagamisel. Toimivast ja tõhusast koostööst võidab kogu elanikkond – ennekõike patsiendid, aga ka perearstid ja eriarstid. Koostöö Eesti elanikkonna tervise eest hoolitsemisel, arstidevaheline tagasiside, uued teenused ravitöös ning tulevikutegevused e-lahenduste arendamisel võiksid olla meie ühisteks märksõnadeks järgmisteks eesootavateks aastateks.

Palju õnne, perearstid, palju õnne Eesti Perearstide Selts!

Dr Andres Kotsar
Tartu Ülikooli Kliinikumi ravijuht