Parimateks praktikajuhendajateks valiti Kerly Kull ja Jevgeni Valjuženitš

Kliinikumi õendustöötajad juhendavad igapäevaselt oma tulevasi kolleege, Tartu Tervishoiu Kõrgkooli tudengeid. Selleks, et nende tööd väärtustada, viib kõrgkool igal kevadel enda õppurite seas läbi küsitluse, et selgitada välja parimad praktikajuhendajad Tartu Ülikooli Kliinikumis. Sel aastal nimetati parimateks praktikajuhendajateks Kerly Kull ja Jevgeni Valjuženitš.

Kerly Kull töötab Kliinikumi sisekliiniku sisehaiguste-reumatoloogia-endokrinoloogia osakonnas ning tema juhendamist on tudengite poolt kirjeldatud nii:

  • Ta on rahulik, õpetab väga hästi, on südamlik ja tema positiivne suhtumine patsientidesse ja töösse.
  • Kui ei saanud millestki aru õpetas/seletas mitu korda. Oli toetav, rahulik, lasi ise proovida asju, tunnustas ja kiitis, kui midagi hästi tegin.
  • Selgitas põhjalikult ja oli väga tark nii teoorias kui praktikas.

Kerly Kull, kommentaar: See tunnustus tuli mulle meeldiva üllatusena. Hea on juhendada praktikanti, kes on ise motiveeritud ja näitab üles initsiatiivi õendustegevuste sooritamisel. Juhendamine põhitöö kõrvalt nõuab palju aega, aga samas on rõõm on näha tudengit, kes praktika jooksul areneb ja muutub käelistes tegevustes enesekindlamaks. Juhendades püüan edasi anda enda teadmisi ja kogemusi ning proovin ka tudengite käest midagi õppida. Tänan kõiki minu praktikante tunnustuse eest!

Jevgeni Valjuženitš töötab hematoloogia-onkoloogia kliiniku hematoloogia ja luuüdi transplantatsiooni osakonnas. Tudengite sõnul iseloomustab teda hea suhtlemine nii patsientide kui ka kolleegidega, abivalmidus ja professoionaalsus.

  • Väga hästi oskab seletada, juhendada ja toetada üliõpilast.
  • Nägin, et juhendaja on väga professionaalne ning pädev. Suhtus patsientidesse lugupidavalt ning kuulas ja oli mõistev kõigi patsientidega. Minu kui praktikandiga oli juhendaja väga rahulik. Ta seletas tegevusi arusaadavalt ning tundsin ennast turvaliselt ka lisaküsimusi küsides.
  • Juhendaja kaasas mind kõikidesse tegevustesse ning pakkus ka lisategevusi, mida saaksin näha. Samuti oli juhendaja toetav ning ta pakkus mulle järjest suurenevat iseseisvust.

Jevgeni Valjuženitš, kommentaar: Olen lõpmatult tänulik oma tudengitele, keda mul õnnestus juhendada. Tegelikult arvan, et neid, kes seda tiitlit vääriks, on Kliinikumis palju. Õpetamise kaudu süstitakse ühiskonda uusi teadmisi ja kasvatatakse nende kandjaid ja kasutajaid. Mentoritena näidake oma parimaid külgi, jagage positiivseid emotsioone. Andke juhtnöörid, kuidas hoolitseda patsientide eest, säilitada hea õhkkond kollektiivis ning kaitsta iseennast läbipõlemise eest. Teisi õpetades õpid ise kõige paremini. Praktikantide märkimisväärne areng võrreldes esimeste päevadega on kõige parim tänuavaldus, mis juhendaja võib saada. Ära karda väljakutseid vastu võtta, ole entusiastlik ja keskendu oma eesmärkidele, sest harjutamine teeb meistriks.

Kliinikumi Leht