Abivahendite süsteem

https://soundcloud.com/sa-tartu-uelikooli-kliinikum/abivahendite-susteem-12112020

Kliinikumi insuldiprojekti raames toimunud e-vestlusringis tutvustasid Sotsiaalkindlustusameti ja Töötukassa esindajad abivahendite süsteemi.