Info kliinilises uuringus osalejale

Kliinilised uuringud on osa teaduspõhisest meditsiinist. Teaduspõhine meditsiin ei ole dogmade komplekt, vaid areneb pidevalt edasi. Selle arengu mootoriteks on kliinilised uuringud ehk uuringud inimestel.

Kui Teid ravitakse Tartu Ülikooli Kliinikumis, siis on võimalik, et Teile pakutakse osalemist kliinilises uuringus. Kliinilised uuringud jagunevad laias laastus kaheks – sekkuvad ja mittesekkuvad uuringud.

Mittesekkuvate uuringute puhul ei muudeta selles osalejate raviskeemi võrreldes tavapärase raviga, vaid kogutakse lisaandmeid haiguse kulgemise kohta. Mõnel juhul võib olla vajalik ka lisaanalüüside tegemine ja/või palutakse Teil täita küsimustikke. Mittesekkuvad uuringud on kooskõlastanud eetikakomitee.

Sekkuvad kliinilised uuringud hõlmavad haiguste ravi uute ravimite või ka ravimeetoditega. Nende puhul ei toimu Teie ravimine mitte ainult vastavalt Teie eelnevale tavapärasele ravile, vaid vastavalt kliinilise uuringu uuringuplaanile, mis tähendab, et Teie haigusele või mõnele Teie haigustest võidakse määrata lisaks tavapärasele ravile uus ravim või ravimid. Teatud haiguste või vigastuste puhul võidakse rakendada ka uusi ja täiendatud ravimeetodeid. Sekkuvad uuringud on kooskõlastanud eetikakomitee ja Ravimiamet, vajadusel Terviseamet.

Kui Teile pakutakse võimalust osaleda uuringus, siis lugege hoolikalt läbi osaleja infoleht. Esitage kõik oma küsimused uuringu läbiviijale enne teadva nõusoleku allkirjastamist. Kui allkirjastate teadva nõusoleku paberdokumendina, siis jääb selle üks eksemplar Teile. Hoidke seda palun alles, et vajadusel infoga uuesti tutvuda. Kui allkirjastate teadva nõusoleku digitaalselt, siis salvestage infoleht oma nutiseadmesse.

Teil on alati õigus uuringus osalemisest loobuda, Te ei pea seda põhjendama. Palun andke loobumisest teada oma uuringuarstile või -õele, kelle kontaktid leiate infolehest.
Teil on alati õigus pöörduda uuringut puudutavate küsimuste korral, millele Te vajate rohkem selgitust, Andmekaitse Inspektsiooni ning uuringu kooskõlastanud eetikakomitee poole. Ka need kontaktid on uuringu infolehes.

Kui pakutakse, et Teie laps osaleks kliinilises uuringus, siis kehtib kõik ülaltoodu. Alla 18-aastase lapse uuringus osalemise korral allkirjastab teadva nõusoleku lapsevanem, lisaks võimalusel ka laps. Laste puhul, kes on alla 7-aastased, püütakse neile arusaadavas keeles selgitada uuringus toimuvat. Lapsed vanuses 7-17 aastat allkirjastavad teadva nõusoleku vormi lisaks lapsevanemale pärast seda, kui neid on uuringust nõuetekohaselt teavitatud. Teie tunnete oma last kõige paremini, andke oma lapsele lisaselgitusi, et teada saada, kas laps on nõus uuringus osalema või mitte, vajadusel küsige lisainfot uuringu läbiviijatelt.

Koostaja: Tartu Ülikooli Kliinikumi kliiniliste uuringute keskus
2022