Info surnultsündinud lapse vanematele

Tunneme teile südamest kaasa teie lapse kaotuse puhul. Loodame, et see infoleht aitab teid orienteeruda tegevustes, mis on vajalikud surnultsündinud lapse puhul.

Enne 22. rasedusnädalat kaotatud lapse puhul ei registreerita sündi/surma ega väljastata arstlikku surmateatist.

Lapse üsasisese surma puhul pärast 22. rasedusnädalat on tegu surnultsünniga, mille puhul sündi/surma ei registreerita, kuid lapsele antakse unikaalne isikukood ja väljastatakse arstlik surmateatis. Surmateatise alusel saab korraldada lapse ärasaatmise ning matmistoimingud. Soovi korral on võimalik märkida surmateatise peale lapse nimi. Samuti saate soovi korral jäädvustada lapse nime tema hauakivile. Lapse nimi rahvastikuregistri andmebaasis ei kajastu.

Lahang

Patoanatoomiline lahang tehakse surma põhjuse väljaselgitamiseks ja seda teostab patoloog. Lahang on kohustuslik surnultsündinud laste puhul alates 500grammisest sünnikaalust. Lahangule saatmise korraldab sünnitusosakond. Lahangul tehakse erinevaid uuringuid ning võetakse analüüse, mille vastuste saamine võib aega võtta kuni paar kuud.

Pärast lahangu teostamist väljastatakse vanematele arstlik surmateatis 1–2 tööpäeva jooksul. Surmateatise väljastab kliinikumi kantselei (L.Puusepa 8, 1-korrus, E-korpus, ruum E-111,
E–R 9–16, telefon 731 8131). Surmateatise kättesaamiseks tuleb emal kaasa võtta kehtiv pass või ID-kaart. Teatist on võimalik kätte saada ka isal, kui tal on kaasas ema isikuttõendav dokument.

Surnud lapsele tuleb pärast lahangut järgi minna kliinikumi patoloogiateenistuse külmkambrisse, mis asub Biomeedikumis (Ravila 19, Tartu). Kaasas peab olema kehtiv ID-kaart või pass.

Täpsemat infot lapse kättesaamise ning edasiste matmistoimingute kohta saab telefonidelt 737 4299
(E-R 09.00–16.00) ja 518 7039 (ööpäevaringselt). Sealt saab abi ka matuse korraldamiseks.

Soovi korral saab külmkambrisse viia lahkunu jaoks riidekomplekti, mis viimase kohtumise ajaks lapsele selga pannakse. Lahkunu korrastus toimub kliinikumi lepingupartneri (OÜ Võru Matusetalitus) hinnakirja alusel.

Leina läbielamiseks on oluline, et lapsest jääks midagi mälestuseks. Võimalusel soovitame last pildistada (fotoaparaadiga, telefoniga), et säilitada mälestus kaotatud lapsest.

Soovi korral pildistatakse last sünnitusosakonnas ning fotod saadetakse Teile meili teel. Teatage oma soovist sünnitusosakonna vanemämmaemandale aadressil sirje.kovermagi@kliinikum.ee.

Osakonnast saate mälestuskaardi lapse sünniandmete ning käe- ja jalajäljega.

Nõustamine

Hingehoidja (Naatan Haamer) naatan.haamer@kliinikum.ee
Kriisinõustamine (Margit Luiga) margit.luiga@kliinikum.ee
Jurist (Terje Soots) terje.soots@kliinikum.ee

Registreerumine hingehoidja, kriisinõustaja või juristi vastuvõtule toimub kliinikumi registratuuri telefonil: 7319 100.

Tuge, nõustamist ja sama kogemusega vanemate lugusid leiate aadressidelt:

www.rasedus.ee
www.vaiksed.ee

Info Vaikuse Laste Rahupaiga matmisvõimaluste kohta saab vaimuliku Annika Laatsi käest (tel. 55649256 või annika.laats@eelk.ee).

Kliinikumi lepingupartneri (OÜ Võru Matusetalitus) ööpäevaringne infotelefon on 518 7039.

Koostajad: kliinikumi naistekliiniku ämmaemandad Eva Kuslap, Liis Pall
2016