Patsiendiinfo / / Isiku raviasutuses viibimise või tervislikku seisundit kajastavate andmete väljastamine

Väljavõtteid ja koopiad ravidokumentidest väljastatakse reeglina avalduse alusel, mille saab esitada isikut tõendava dokumendi esitamisel kliinikumi kantseleis aadressil Raja 31, Tartu (telefon 731 9204, faks 731 9205, e-post kliinikum@kliinikum.ee).

Avalduse võib esitada ka L. Puusepa 1a või L. Puusepa 8 asuvas kantseleis, edastada posti, faksi või elektronposti teel ülalmärgitud aadressile. 

Avalduses peavad olema järgmised andmed:

  • avalduse esitaja ees- ja perekonnanimi
  • isikukood
  • kontaktandmed (postiaadress, elektronpostiaadress, telefon)
  • isiku andmed, kelle kohta teavet soovitakse (ees- ja perekonnanimi ravil viibimise ajal, isikukood, elukoht)
  • mille kohta andmeid soovitakse (dokumendi liik, võimalikult täpselt ravil viibimise aeg, kliinik, osakond, jne.)
  • avalduse esitaja allkiri ja esitamise kuupäev.

Kohapeal kirjutatud avaldusele vastame avalduses näidatud viisil.

Postiga, elektronpostiga või faksiga laekunud avalduse vastused väljastame ainult kliinikumi kantseleis aadressil Raja 31 isikut tõendava dokumendi alusel.

Juhul, kui andmetaotlejal ei ole võimalik tulla avaldust esitama või vastusele järgi, võib seda teha kolmas isik, kellele on andmetaotleja andnud andmetele juurdepääsuks kirjaliku nõusoleku (volikirja).