Isiku raviasutuses viibimise või tervislikku seisundit kajastavate andmete väljastamine

Väljavõtteid ja koopiad ravidokumentidest väljastatakse avalduse alusel, mille saab esitada:

 • saates digitaalselt allkirjastatuna aadressile kliinikum@kliinikum.ee;
 • täites avalduse kodulehe kontaktvormi kaudu;
 • täites avalduse Kliinikumi kantseleis aadressil L. Puusepa 8, kabinet E-111;
 • saates paberkandjal postiga aadressile Tartu Ülikooli Kliinikum, L. Puusepa 8, 50406 Tartu.

Avalduses peavad olema järgmised andmed:

 • avalduse esitaja ees- ja perekonnanimi
 • isikukood
 • kontaktandmed (postiaadress, elektronpostiaadress, telefon)
 • isiku andmed, kelle kohta teavet soovitakse (ees- ja perekonnanimi ravil viibimise ajal, isikukood, elukoht)
 • teave, mille kohta andmeid soovitakse (dokumendi liik (haiguslugu, tervisekaart), võimalikult täpselt ravil viibimise aeg, kliinik, osakond jne)
 • avalduse esitaja allkiri ja esitamise kuupäev
 • alaealise terviseandmete pärimisel lisada juurde lapse sünnitunnistuse koopia

Digitaalselt allkirjastatud avaldustele saadame vastuse e-postiga, muudel juhtudel väljastame dokumendid kantseleis isikut tõendava dokumendi alusel.

Juhul, kui andmetaotlejal ei ole võimalik tulla avaldust esitama või vastusele järele, võib seda teha kolmas isik, kellele on andmetaotleja andnud andmetele juurdepääsuks kirjaliku nõusoleku.

Kontakt:
Kantselei: telefon 731 9401, e-post kliinikum@kliinikum.ee