Isolatsiooni infoleht lapsevanematele

Mis on isolatsioon?

Isolatsioon on spetsiaalsete ettevaatusabinõude kasutusele võtmine, et vältida haigustekitajate (bakterid ja viirused) levikut. Isolatsiooni kasutatakse, kui Teie lapsel on haigustekitaja, mis võib levida inimeselt inimesele. Isolatsiooni eesmärk on kaitsta nii Teid, Teie last kui ka teisi patsiente.

Millised on võimalikud isolatsiooniliigid ja nõuded nende puhul?

Isolatsiooniliik sõltub sellest, milline haigustekitaja on Teie lapsel ja kuidas see levida võib. Vastavalt sellele eristatakse kontakt-, piisk- ja õhkisolatsiooni.

 • Kontaktisolatsiooni kasutatakse, kui haigustekitaja levib kontaktil lapsega või temaga kokku puutunud esemetega (nt oksendamise ja kõhulahtisusega kulgevad noro- ja rotaviirus).
  Nõuded: enne palatisse sisenemist panevad külastajad selga ühekordse kitli ja kindad ning eemaldavad need enne palatist väljumist.
 • Piiskisolatsiooni kasutatakse, kui haigustekitaja levib piiskadega aevastamisel, köhimisel ja rääkimisel suu ja nina limaskestadelt (nt gripp).
  Nõuded: enne palatisse sisenemist panevad külastajad ette ühekordse kirurgilise maski ja eemaldavad selle pärast palatist väljumist. Kui laps lahkub oma palatist (nt uuringuks või protseduuriks), paneb ka tema ette maski.
 • Õhkisolatsiooni kasutatakse, kui haigustekitaja levib õhu kaudu (nt tuulerõuged, leetrid, tuberkuloos).
  Nõuded: Enne palatisse sisenemist panevad külastajad ette erilise maski ehk respiraatori ja eemaldavad selle pärast palatist väljumist. Palati uks hoitakse alati suletuna. Kui laps lahkub oma palatist, kannab ta ühekordset kirurgilist maski.

Mõningatel juhtudel võib olla vajalik mitme isoloatsiooniliigi üheaegne kasutamine.

Mida peavad lähedased ja külastajad alati tegema?

 1. Välisriided jäetakse garderoobi või vastavasse ruumi osakonna ukse juures.
 2. Osakonda sisenemisel ja sealt väljumisel pestakse käsi vähemalt 30 sekundi vältel sooja vee ja seebiga ja/või kasutatakse antiseptikumi.

Kuidas ma saan teada, kas minu lapse puhul on isolatsioon vajalik?

Isolatsiooni vajalikkusest teavitab Teid osakonna personal. Lisaks asetatakse lapse palatiuksele silt, mis teavitab nii Teid kui ka tervishoiutöötajaid vajalikest ettevaatusabinõudest, mida enne palatisse sisenemist kasutusele võtta.

Millistel juhtudel ei pea eeltoodud nõudeid rakendama?

Lähedane, kes on haigestumise alguses lapsega koos olnud, võib olla juba ise haigustekitaja kandja või haiguse suhtes immuunne. Seepärast lapsega koos palatis viibides ei pea tema kasutama kitlit, kindaid ja maski. Sellest teavitab Teid osakonna personal. Palatist lahkudes peab sel juhul pesema nõuetekohaselt käsi ja/või kasutama käte antiseptikumi.

Kas isolatsioonis oleva lapse külastamine on lubatud?

Lapse külastamine on enamasti lubatud, kuid soovitame, et külastajateks ei oleks lapsed. Mõningatel juhtudel võib lapse haigustekitajast tulenevalt olla kehtestatud külastuspiirang. Sellest informeerib Teid osakonna personal.

Kui külastajal on ägeda nakkushaiguse tunnused (nt köha, kurguvalu, palavik, lööve, kõhulahtisus), siis tuleb patsiendi külastamist lükata edasi kuni haiguse taandumiseni.

Kas laps tohib palatist väljas käia?

Isolatsioonis laps peab olema palatis. Väljumine on lubatud meditsiinilistel näidustustel (nt uuringud, protseduurid) kooskõlastatult personaliga.

Kas isolatsioonis olevale lapsele kodust toodud toitu võib hoida patsientide külmikus?

Kodust toodud toitu võib enne palatisse viimist hoida külmikus. Toitu, mis on viidud palatisse, ei tohi enam ühiskasutatavasse külmikusse panna.

Kui kaua kestab isolatsioon?

Sõltuvalt haigustekitajast, võib isolatsioon kesta kogu haiglas viibimise aja. Haiglast koju minnes last üldjuhul teistest isoleerima ei pea. Isolatsiooni lõpetamisest informeerib Teid osakonna personal.

Lisaküsimuste korral pöörduge palun julgelt osakonna personali poole.

Koostaja:
Infektsioonikontrolli teenistus 01/2020