Keemiaravijärgsed ohutusmeetmed kodus

Keemiaravi on pahaloomuliste kasvajate üks ravimeetod. Keemiaravis kasutatavad ravimid ehk tsütostaatikumid on rakkude kasvu ja paljunemist pidurdavad või rakke hävitavad ained (tsütotoksiline toime).

Keemiaravimite manustamiseks on erinevaid viise: veenisisene infusioon, lihasesisene süst, tablettravi jne. Sõltumata manustamisviisist, erituvad ravimid ravi järgselt organismist kehavedelike kaudu (uriin, väljaheide, okse, sülg, pisarad, higi, sperma, vaginaalne sekreet). Keemiaravimite sisaldus kehavedelikes on kõige suurem 48 tunni jooksul pärast ravimi manustamist. Selle aja jooksul omavad kehavedelikud tsütotoksilist toimet, mistõttu on oluline järgida ohutusmeetmeid nii haiglas kui ka kodus.

Ühekordne kokkupuude tsütostaatikumidega ja tsütotoksiliste kehavedelikega ei ole tervisele ohtlik, vältima peab pidevat kokkupuudet.
Järgige infovoldiku juhiseid vähemalt 48 tundi pärast keemiaravi manustamist, et kaitsta ennast ja oma lähedasi ravimite tsütotoksilise mõju eest.

Info lähedastele

Igasugune füüsiline kontakt oma keemiaravil oleva lähedasega (nt kallistamine, lastega mängimine) on ohutu. Ettevaatlik tuleb olla vaid siis, kui on võimalik kokkupuude tema kehavedelikega. Kui Te hoolitsete oma keemiaravil oleva lähedase, sh laste eest, järgige siin voldikus toodud juhiseid vähemalt 48 tunni jooksul.

Keemiaravimite ja tsütotoksiliste kehavedelike käsitlemine

 • Kokkupuutel keemiaravimite, keemiaravi saanud isiku kehavedelike või nendega saastunud pindade/materjalidega kasutage ühekordseid kindaid ja vajadusel prille, et kaitsta silmi pritsmete eest. Visake kindad ära kohe pärast nende kasutamist.
 • Kui keemiaravim või tsütotoksiline kehavedelik satub nahale, peske nahka rohke sooja vee ja seebiga. Jälgige seda naha piirkonda mõned päevad. Kui nahale peaks tekkima punetus või ärritus ja see püsib, konsulteerige oma raviarstiga.
 • Kui keemiaravim või tsütotoksiline kehavedelik satub silma, loputage silma jooksva kraanivee all umbes 15 minutit ning konsulteerige oma raviarstiga.

Keemiaravimite manustamine

 • Kui Te peate keemiaravimeid manustama ka kodus, siis hoiustage neid originaalpakendis ning lastele ja loomadele kättesaamatus kohas. Hoiustamise tingimusi lugege ravimi pakendilt.
 • Võtke tableti kujul keemiaravim pakendist välja vahetult enne selle tarvitamist. Ärge poolitage ega purustage tablettravimeid. Tehke seda vaid eelneval kokkuleppel raviarstiga.
 • Pärast keemiaravimi manustamist peske käed sooja vee ja seebiga.

Uriin ja väljaheide

 • Tualetis käies tõmmake vett peale kaks korda, et eemaldada tualettpotist kõik jäägid. Enne vee tõmbamist sulgege potikaas, et vältida pritsmeid. Meestel on pritsmete vältimiseks soovitav urineerida istudes.
 • Tualeti kasutamise järgselt peske käed sooja vee ja seebiga ning kuivatage võimalusel ühekordse paberkäterätikuga. Kui nahale sattus pritsmeid, peske see piirkond vee ja seebiga.
 • Siibri või potitooli kasutamisel eelistage kaanega suletavaid anumaid. Peale kasutamist pange peale kaas ning tühjendage anum tualettpotti, vältides pritsmeid. Seejärel puhastage anum vee ja nõudepesuvahendi/ pesupulbriga. Loputusvesi valage tualettpotti ning tõmmake potis vesi peale.
 • Uriini- ja roojapidamatuse korral kasutage võimalusel ühekordseid mähkmeid ning peske nahka regulaarselt vee ja seebiga.
 • Lastel kasutage vajadusel ühekordseid mähkmeid. Vahetage mähkeid tavapärasest sagedamini, et vältida naha kokkupuudet uriini või roojaga ja seeläbi ärrituse teket. Peske last iga mähkmevahetuse ajal jooksva vee all seebiga. Kasutage ühekordseid kindaid ning vahetage igapäevaselt kuivatamiseks kasutatud käterätikut.

Okse

 • Oksendamise järgselt tühjendage anuma sisu tualettpotti vältides pritsmeid.
 • Võimalusel kasutage ühekordseid anumaid. Korduvkasutatav anum puhastage vee ja nõudepesuvahendi/pesupulbriga. Loputusvesi valage tualettpotti, sulgege kaas ning tõmmake potis vesi peale.

Pesu

 • Kehavedelikega määrdunud pesu ja riided vahetage puhaste vastu.
 • Määrdunud riided asetage nahaga kokkupuudet vältides (soovitavalt kinnastatult) pesumasinasse ja peske esimesel võimalusel muust pesust eraldi kõrge temperatuuriga kasutades tavapärast pesuvahendit.
 • Kui pesu pole võimalik kohe pesta, asetage riided seniks suletud kilekotti.
 • Vältige saastunud riiete pesemist käsitsi.
 • Pärast pesuga kokkupuudet peske käed.

Sülg

 • Tsütotoksilisi ravimijääke võib esineda ka süljes, mistõttu hoiduge suudlemisest ning toidu ja joogi jagamisest teistega vähemalt 48 tunni jooksul.
 • Toidunõud peske ja loputage hoolikalt enne, kui neid kasutavad teised.
 • Beebi mänguasju, mida laps suhu paneb, peske regulaarselt sooja vee ja seebiga või pesumasinas.

Sperma ja vaginaalne sekreet

 • Keemiaravid erituvad osaliselt sperma ja vaginaalse sekreedi kaudu, mistõttu tuleb vähemalt 48 tundi pärast ravimi manustamist kasutada vahekorra ajal kondoomi. Sperma võib olla tsütotoksiline ühe kuu jooksul pärast ravi.
 • Rasestumisest peab hoiduma kogu keemiaravi ajal ja mõned kuud pärast ravi (täpsem info raviarstilt).

Prügi

 • Keemiaravimite ja tsütotoksiliste kehavedelikega saastunud vahendid pange eraldi suletud kilekotti enne kui asetate need tavaprügi hulka. Nii väldite ümbritseva keskkonna saastumist.
 • Prügi käitlemisel kasutage ühekordseid kindaid. Enne ja pärast kinnaste eemaldamist peske käed sooja vee ja seebiga.

Pindade puhastamine

Kui Te puhastate tualettpotti või kehavedelikega sastunud pindu kandke ühekordseid kindaid. Võimalusel kasutage neutraalset või aluselist (PH>7) puhastusvahendit, mis neutraliseerib võimalikud keemiaravijäägid (aluselise puhastusvahendi leidmiseks konsulteerige poemüüjaga). Peske käed enne ja pärast kinnaste eemaldamist.

Koostatud: hematoloogia-onkoloogia kliinikus 04/2020