Ketamiin depressiooni ravis

Teie raviarst soovitas Teile ketamiinravi, sest põete rasket depressiooni, mille ravi antidepressantide ja elektrokonvulsioonraviga on olnud vähe efektiivne. Käesolevast infolehest saate teavet ketamiini ja eksperimentaalse raviprotseduuri kohta, milleks on ketamiini veenisisene manustamine.

Ketamiin

Ketamiin on tugevatoimeline sõltuvust tekitada võiv ravim, mida kasutatakse erakorralises meditsiinis ja anestesioloogias narkoosi läbiviimiseks. Kuna praegu kasutusel olevad ravimid ja ravimeetodid ei ole ravile raskesti alluva depressiooni ravis küllaldaselt efektiivsed, siis on viimastel aastakümnetel otsitud uusi tõhusaid antidepressiivse toimega ravimeid. Ketamiin ei ole hetkel depressiooni ravis rahvusvaheliselt tunnustatud ravim. Teadusuuringud ketamiiniga on alles käimas, et teha kindlaks, kas see on depressiooni ravis küllaldaselt ohutu ja efektiivne. Küll aga on väiksearvulisi patsientide gruppe hõlmavates teadusuuringutes leitud, et ketamiin leevendab veenisisese manustamise korral mõne tunni jooksul oluliselt depressiivseid kaebuseid ning surma- ja suitsiidmõtteid. Arvatakse, et selle põhjus võib peituda ravimi uudses toimemehhanismis, milleks on toimimine glutamaat-ergilistesse närviühendustesse kesknärvisüsteemis. Kuna nende uuringute tulemused on olnud head, on ketamiinile antud Ameerika Ühendriikides sealse ravimiameti poolt luba ravimuuringute läbiviimiseks ning ketamiini on peetud nn läbimurde-ravimiks raviresistentse raske depressiooni ravis.

Enne protseduuri

Enne ketamiinravi määramist kontrollitakse Teie seisundit, küsitletakse psüühikahäire osas, teostatakse üldseisundi läbivaatus, laborianalüüsid ning vajadusel elektrokardiogramm.

Enne  protseduuri ei tohi vähemalt 8 tundi süüa ega juua. Juhul kui Te olete selles ajavahemikus söönud või joonud, teavitage ravi läbiviivat arsti. Vastasel juhul võib  toit ja vedelik sattuda maost kopsudesse, põhjustades kopsupõletiku.

Informeerige arsti ka järgnevast:

 • ülitundlikkus (allergia) ravimite, toiduainete ja teiste ainete suhtes;
 • kaasuvad haigused, tarvitatavad ravimid;
 • varasemad operatsioonid ja narkoosid.

Enne protseduuri tuleb suust eemaldada äravõetavad proteeshambad, kuna need võivad ravi ajal sattuda hingamisteedesse.

Protseduuri kulg

Ketamiinravi protseduurile tulles pannakse Teie käele veenikanüül, et manustada ketamiinraviks vajalikke ravimeid. Vajadusel manustatakse ka südametööd kiirendavat ravimit. Ketamiini manustatakse veenisiseselt automaatsüstlaga lühikese aja jooksul.

Protseduuri ajal jälgivad Teie seisundit narkoosiarst ja -õde, kes on saanud spetsiaalse väljaõppe, mõõdetakse Teie vererõhku, jälgitakse südame tööd ning hapniku sisaldust veres.  

Protseduur teostatakse anesteesiakabinetis ning Teie seisundit jälgitakse seni, kuni olete valmis kabinetist lahkuma. Ketamiinravi läbiviimiseks kasutatavad ravimid mõjutavad reaktsioonikiirust, seega ei tohi Te pärast protseduuri autot juhtida ega erinevate mehhanismidega töötada 24 tundi pärast ravi läbiviimist.

Võimalikud kõrvaltoimed

 • Hirmuunenäod; kehast väljumise või lendamise tunne; tunne, et keha proportsioonid on muutunud; muud ebatavalised aistingud ja tajukogemused. Need toimed esinevad enamasti ketamiini manustamise ajal ning pärast protseduuri kaovad.
 • Vererõhu kõrgenemine, aeglane pulss.
 • Iiveldus ja oksendamine.
 • Nägemise hägusus ja topeltnägemine.
 • Ärrituvus ja unetus.
 • Söögiisu muutused, kõhulahtisus.
 • Valulikkus urineerimisel ning vere esinemine uriinis.
 • Mäluhäired. Võimaliku segasuse ja mäluhäirete tõttu on oluline, et tähtsad isiklikku elu või äri puudutavaid otsuseid ei võetaks vastu ketamiini ravikuuri ajal ja vahetult pärast selle lõppu.
 • Harva võivad esineda ka allergiline reaktsioon ravimitele, oksendamine protseduuri ajal, veenikanüüli piirkonna hematoom (sinised laigud) ja veenipõletik, vererõhu tõus, südame rütmihäired, püsiv teadvushäire.

Vastunäidustused

Ketamiinravi on vastunäidustatud, kui Teil esineb silmasiseserõhu tõus (glaukoom), koljusisese rõhu tõus (ajukasvajad jm põhjused), alkoholism ja alkoholi mürgistus, raskesti ravitav kõrgvererõhutõbi, raske südamepuudulikkus, hingamispuudulikkus, erinevatest põhjusest tingitud deliirium, allergia ketamiinile.

Koostajad: arst-õppejõud Marek Eerme, arst-resident Mailis Liiv, õde Kristel Valk
2018