Kliiniline toitmisravi

Kõne- ja neelamishäirete taastusravi keskuses osutatakse logopeedilisi, füsioterapeutilisi ja kliinilise toitmisravi teenuseid täiskasvanutele ja lastele. Keskuses töötavad taastusarst, toitmisraviarst, toitmisraviõed, kliinilised logopeedid ja füsioterapeut. Keskuses tegeletakse alljärgnevate probleemidega:

Neelamishäire võib ilmneda mitmete haiguste ühe sümptomina. Vaevustena  võib esineda tükitunne või valulikkus kõripiirkonnas, sage köhatamine söömise ajal või söömise järgselt, „märg“ hääl, ebaselge kaalukadu, ebaselge etioloogiaga kopsupõletik. Neelamishäirete teraapia lähtub isiku kaebustest ja  instrumentaalsest hindamisest. Teraapiat viib läbi kliiniline logopeed koostöös taastusarstiga, vajadusel kaasatakse toitmisraviarst ja/või –õde ja füsioterapeut.

Häälehäire avaldub häälekvaliteedihalvenemisena või täieliku häälekaotusena.  Kõige sagedasemaks põhjuseks on kõri piirkonna lihaste ülekoormus, kuid häälehäired võivad olla tingitud ka psühholoogilistest teguritest, traumadest või süsteemsetest haigustest. Häälehäirete diagnostikas kasutatakse fiiberendoskoopilist häälepaelte funktsiooni hindamist, hääle akustiliste parameetrite mõõtmisi ning subjektiivseid hindamisskaalasid. Teraapias keskendutakse nii kaudsetele kui otsestele kõripiirkonda mõjutavatele võtetele eesmärgiga saavutada võimalikult hästi funktsioneeriv hääl. Instrumentaalsed uuringud viiakse läbi koostöös kõrva-nina-kurguarstiga, teraapiaplaani koostamisel osaleb multidistsiplinaarne meeskond.

Kõnehäire avaldub kommunikatsioonihäirena, mis takistab normaalset suhtlemist. Kõige sagedasemateks kõnehäireteks täiskasvanutel on peaajuinfarkti või trauma tagajärjel tekkinud eneseväljendusraskused, häiritud võib olla nii kõne produtseerimine (nt afaasia, neurogeenne kogelus, apraksia) kui mõistmine. Lastel esineb kõige sagedamini mõne üksikhääliku hääldamise raskuseid, kõne ja keelelise arengu üldist mahajäämust, kogelust ja resonantsipuudeid. Kõnehäirete hindamisel kasutatakse olemasolevaid eesti keeles valideeritud kõneteste ning teraapias lähtutakse levinud parimatest praktikatest ja teaduspõhisusest.

Pea- ja kaelapiirkonna füsioteraapias hindavad patsiendi seisundit ja teraapiaplaani koostavad taastusarst ja pea- ja kaelapiirkonna problemaatikale spetsialiseerunud füsioterapeut. Teraapias tegeletakse peamiselt:

  • näopiirkonna operatsioonide järgne funktsioonide taastamine,
  • alalõualiigese düsfunktsioon,
  • näo miimiliste lihaste düsfunktsioon,
  • mälumislihaste düsfunktsioon (valu ja hellus; mälumislihaste toonuse langus või tõus),
  • halvad oraalsed harjumused,
  • kaela- ja õlavöötmepiirkonna probleemid, tingituna kõne-, hääle- ja neelamishäiretest,
  • müofunktsionaalsed häired (harjumuslik suuhingamine; keele vale asend rahuolekus; keele vale asend neelamisel- infantiilne neelamine).

Kliinilise toitmisravi meeskonna vastuvõtule on oodatud patsiendid, kellele on näidustatud ravitoidu manustamine nina-neelusondi või stoomi (gastrostoomi või jejunostoomi) kaudu või suukaudsel tavatoidu söömisel pole tal võimalik saavutada vajadustele vastavat toitainete pakkumist ja/või toitainete omastamist. Meeskonda kuuluvad toitmisraviarst ja -õde ning kliiniline logopeed. Konsultatiivsel vastuvõtul võetakse põhjalik anamees, hinnatakse patsiendi toitumus ja toitumuse muutused, otsustatakse patsiendi koduse toitmisravivajadus, toitmisviis ja ravitoidu koostis, koostatakse raviplaan ja planeeritakse edasiste konsultatsioonide/uuringute vajadus ja ajad.

Kõne- ja neelamishäirete taastusravi keskus asub Tartus, Riia 167. Keskusesse pöördumiseks on vajalik arsti (digi)saatekiri. Logopeedi vastuvõtule aja broneerimiseks helistage üldregistratuuri telefonile  +372 731 9100.

Lisainfo alljärgnevatelt kontaktidelt:

Taastusarst dr Külli Margus: kylli.margus@kliinikum.ee
Kliiniline logopeed Lagle Lehes: +372 5331 9062, lagle.lehes@kliinikum.ee
Kliiniline logopeed Evely Babenko: +372 731 8985, evely.babenko@kliinikum.ee
Kliiniline logopeed Marina Tammik: +372 7318979, marina.tammik@kliinikum.ee
Laste toitmisraviõde Kairi Sokk: +372 5331 8986, kairi.sokk@kliinikum.ee
Täiskasvanute toitmisraviõde Airi Lind: +372 5331 9424, airi.lind@kliinikum.ee
Füsioterapeut Johanna Traks: +372 731 8986, johanna.traks@kliinikum.ee