Lahkumine haiglast - mida peaksin teadma?

Käesolevas infolehes selgitatakse, millist informatsiooni Te vajate haiglaravi ajal, et toime tulla koduse enesehooldusega ja terviseprobleemide lahendamisega pärast haiglaravi. Ettevalmistamine haiglast lahkumiseks algab juba haiglasse vastuvõtul ning toimub koostöös Teie, arsti, õe ning vajadusel füsioterapeudi, sotsiaaltöötaja, psühholoogi, dieetarsti ja teiste tervishoiutöötajatega.

Mis oli minu haiglaravi põhjus?

Selleks, et teaksite täpselt oma haiglas viibimise põhjuseid ning Teile teostatud protseduure, paluge arstil või õel endale selgitada:

 • kas haiglaravi vajaduse tingis varasem või uus terviseprobleem?
 • Milliseid uuringuid või raviprotseduure ja miks Teile tehti?
 • Millist uut teavet saadi Teie terviseseisundi kohta haiglaravil?

 Milliseid ravimeid pean võtma pärast haiglaravi?

Võimalik, et Te jätkate varem väljakirjutatud ravimite võtmist. Kui Teile aga määratakse uued ravimid, kirjutage üles nende nimetused ning küsige arstilt või õelt:

 • kuidas ja miks on varasemat ravi muudetud?
 • Kas uued ravimid asendavad varem väljakirjutatud ravimeid, või tuleb neid koos võtta?
 • Mis on uue ravimi nimi ja toimeaine nimi? Selgitage välja mõlemad, et vältida kodus kahe sama toimeainega ravimi võtmist.
 • Millised on uue ravimi toimed ja sagedasemad kõrvaltoimed?

Informeerige oma raviarsti või õde, kui miski takistab Teil väljakirjutatud ravimite tarvitamist või väljaostmist. Lisainfot oma ravimite kohta saate küsida perearstilt ja lugeda pakendi infolehelt. Oluline on teada milliseid ravimeid, millal ja miks Te võtate.

Millistele sümptomitele pean pöörama tähelepanu?

Küsige oma raviarstilt või õelt:

 • millistele sümptomitele peaksite kodus tähelepanu pöörama?
 • Milliste sümptomite puhul piisab ravimite tarvitamisest, millal tuleb pöörduda arsti poole ja millal tuleb kutsuda kiirabi?

Kui Te oskate sümptomeid ära tunda ja nende puhul käituda, võite ennetada terviseprobleemide tekkimist või süvenemist ning haiglasse sattumast.

Milliseid enesehooldusoskusi ja abivahendeid ma vajan?

 • Paluge osakonna personalil õpetada Teile vajalikke oskusi koduseks enesehoolduseks (nt haava hooldus, võimlemisharjutused). Näidake omandatud oskused personalile ette, et veenduda nende õigsuses.
 • Selgitage, millistest tegevustest ja kui kaua peaksite hoiduma (nt saunas käimine, füüsilise koormuse piiramine, alkoholi tarvitamine jne).
 • Sõltuvalt Teie seisundist, võite vajada abivahendeid (nt kargud, kõndimisraam). Uurige, milliseid abivahendeid Te vajate ja millistest asutustest on võimalik neid osta või laenutada. Abivahendi vajadusel uurige, kas saaksite seda teha soodustingimustel. Sel juhul on vajalik isikliku abivahendi kaardi taotlemine arstitõendi alusel.

Kas peaksin muutma oma toitumist või elustiili?

Sõltuvalt Teie terviseseisundist, võib toitumisel ja eluviisil olla suur mõju Teie tervisele. Näiteks võib liigne soola tarbimine südamepuudulikkuse korral põhjustada terviseseisundi halvenemist ja uuesti haiglasse sattumist. Insuldi või südameinfarkti korral vähendab suitsetamisest loobumine oluliselt uue infarkti või insuldi tekkimise riski. Küsige osakonna personalilt:

 • mida saan ise teha oma tervise taastamiseks, säilitamiseks ja/või edendamiseks?
 • Kelle poole saan pöörduda dieedi või füüsilise aktiivsuse osas nõu saamiseks?

Kas ja millal pean pöörduma järelkontrolli?

Haiglaravi ajal informeeritakse Teid järelkontrolli vajalikkusest – kas tuleb pöörduda perearsti/pereõe poole või peate registreeruma uuesti oma raviarsti (eriarsti) vastuvõtule. Küsige oma raviarstilt:

 • kas järelkontrolliks peab registreeruma perearsti või oma raviarsti vastuvõtule?
 • Millal peab pöörduma järelkontrolli?
 • Milline ettevalmistus peab olema järelkontrolli tulles (nt veresuhkru kontrollimisel söömata olek)?

Kuhu pöördun küsimuste korral?

Küsige osakonna õelt või raviarstilt, kuhu ja kelle poole saaksite pöörduda telefoni või e-kirja teel, kui Teil tekib kodus olles küsimusi oma ravi kohta. Kirjutage Teile antud kontaktandmed üles.

Milliseid teenuseid saan kasutada pärast haiglaravi?

Nii haigla, linna tervishoiuosakonna kui ka riiklikul tasandil pakutakse erinevaid tasuta ja tasulisi teenuseid haiglaravi järel (nt koduõendusteenus, taastusravi, rehabilitatsioon, nõustamine). Küsige osakonna personalilt või kliinikumi sotsiaaltöötajalt, millised on Teile sobivad ja vajalikud tervishoiuteenused.

Patsientide transport

Kui patsient vajab transporti kliinikumist teise raviasutusse, korraldab teenuse kliinikumi töötaja, teenuse eest tasub Tervisekassa. Kui patsient vajab ratastooli või voodiga transporti kliinikumist hooldekodusse või koju, saavad patsiendi lähedased või kliinikumi töötaja tellida patsiendile meditsiinilise transpordi. Seda teenust Tervisekassa ei kompenseeri, mistõttu tuleb teenuse eest tasuda ise.

Transporditeenust pakuvad näiteks:

Medtransport teenus OÜ, tel 503 7893, e-post medtransportteenusoy@gmail.com
Aini Transport OÜ, tel 5849 4588, e-post invatransport@gmail.com
Teenuse tagamiseks esitage tellimus paar päeva ette.

Enne haiglast lahkumist veenduge, et:

 • olete õigesti aru saanud Teile edastatud teabest ja juhistest;
 • olete kaasa pakkinud oma isiklikud asjad (sh hoiustatud väärtesemed);
 • olete organiseerinud endale transpordi koju sõitmiseks;
 • Teile on väljastatud vajalikud dokumendid (nt haigusleht, hooldusleht);
 • Teile on vajadusel välja kirjutatud uued digiretseptid, kaasa antud kirjalikud infomaterjalid;
 • olete tasunud ravipäevade eest voodipäeva- või omaosalustasud.

Kirjutage lisaks üles küsimused, millele soovite enne haiglast lahkumist vastust saada ja esitage need julgelt oma ravipersonalile. Teie tervis on Teie kätes!

Koostaja: patsiendikommunikatsiooni spetsialist Jane Freimann
2024