Metakoliintest

Metakoliintest teostatakse hingamisteede hüperreaktiivsuse ehk bronhide ülitundlikkuse hindamiseks, mis on iseloomulik astmale. Eesti täiskasvanud populatsioonis esineb hüperreaktiivsust kuni 20%-l, kellest enamikul ei esine mingeid hingamisteede kaebusi. Positiivne uuringutulemus ei kinnita astma diagnoosi, kuid negatiivne tulemus välistab astma suure tõenäosusega.

Vastunäidustused

 • FEV1 ehk forsseeritud (maksimaalse sügavuse ja kiirusega) hingamisel esimese sekundi jooksul välja hingatud õhu maht täiskasvanul vähem kui 1,2 liitrit,
 • halb sooritus spirogrammi teostamisel,
 • müokardiinfarkt vähem kui kolm kuud tagasi,
 • ajuinsult vähem kui kolm kuud tagasi,
 • südamerütmihäired,
 • hiljutine silmaoperatsioon,
 • hiljutine rindkere  või kõhuoperatsioon,
 • veriköha,
 • vahetult peale bronhoskoopia uuringut.

Suhtelised vastunäidustused

 • Spirogrammi tegemisel tekkiv või süvenev obstruktsioon ehk õhuvoolu takistus hingamisteedes,
 • FEV1 vähem kui 70% normist,
 • epilepsia, mis vajab medikamentoosset ravi,
 • kõrgenenud vererõhk,
 • rasedus,
 • äge ülemiste hingamisteede infektsioon eelneva kolme nädala jooksul,
 • valu sügaval hingamisel.

Uuringuks ettevalmistamine

 • 6 tundi enne uuringut ei tohi kasutada lühitoimelisi bronhilõõgasteid,
 • 12 tundi enne uuringut ei tohi kasutada pikatoimelisi bronhilõõgasteid,
 • 2 tundi enne uuringut ei ole soovitatav juua kohvi,
 • 4 tundi enne uuringut ei tohi suitsetada.

Uuringu teostamine

Uuringul on oluline Teie aktiivne osavõtt. Tulemus sõltub olulisel määral Teie ja uuringu teostaja koostööst ning teie poolsest korralduste täitmisest.

Metakoliini lahust inhaleeritakse suurenevas kontsentratsioonis spetsiaalse dosaatori abil. Nii enne esimest kontsentratsiooni kui iga kontsentratsiooni järel teostatakse kopsufunktsiooni uuring – spirogramm.

Uuringu tulemust võib olulisel määral mõjutada minimaalne valuaisting sügaval või forsseeritud hingamisel, isegi kui Teile tundub, et valu sügavat hingamist ei sega. Valu vältides võite Te reflektoorselt, enesele teadvustamata hingata mitte piisava sügavusega.

Metakoliintest katkestatakse kui:

 • spirogrammi näitajad on langenud alla teatud väärtuste,
 • kõige suurema kontsentratsiooniga metakoliini lahus sai hingatud,
 • juhul, kui te tunnete ebamugavust, hirmu vms.

Võimalikud tüsistused ja ohud

Mõningatel juhtudel (näiteks positiivse testi puhul) võivad  tekkida astmale iseloomulikud nähud, mis mööduvad peale bronhilõõgasti inhalatsiooni 10 minuti jooksul. Kõigile, kel tekib uuringu käigus bronhispasm manustatakse vahetult pärast uuringut Ventolini. Kuna metakoliin laguneb organismis kiiresti, ei tekita uuring hilisreaktsioone.

Uuringu tulemuste selgumine

Uuringu tulemusi selgitab arst vahetult peale uuringu teostamist.

Tartu Ülikooli Kliinikumi kopsukliiniku spirograafia kabinet asub Riia tn 167, pulmonoloogia ambulatoorses osakonnas.

Uuringule registreerimine telefonil 731 8969, vajalik on kopsuarsti saatekiri.

Koostaja: õde Kristiina Mikson
2023