Metitsilliinresistentse stafülokoki (MRSA) kandlus või infektsioon

Mis on stafülokokk?

Stafülokokk on bakter, mis võib elada inimese nahal ja ninas inimesele endale kahju tekitamata. Samas võib see bakter põhjustada mitmeid haigusi – näiteks haavainfektsioone, naha ja teiste pehmete kudede infektsioone, luude infektsioone, kuseteede infektsioone, kopsupõletikku, südameklappide infektsioone.

Mille poolest erineb metitsilliinresistentne stafülokokk (MRSA) tavalisest stafülokokist?

Metitsilliinresistentseks nimetatakse stafülokokki siis, kui tavapärasemad stafülokoki raviks kasutatavad antibiootikumid sellesse bakterisse enam ei toimi, mis tähendab, et see bakter on muutunud nende antibiootikumide suhtes resistentseks. Enamasti on MRSA poolt põhjustatud haiguste ravi seetõttu ka pikem ja keerukam.

Mida tähendab MRSA kandlus?

MRSA kandlus tähendab seda, et teiste organismis elavate bakterite hulka kuulub ka MRSA. Enamikel inimestel, kellel see bakter esineb, haigust ei teki.

Kellele võib MRSA kandlus ohtlik olla?

Tervetel lastel ja täiskasvanutel põhjustab see bakter haigust väga harva.

See bakter võib põhjustada haigust inimestel, kes on äsja opereeritud, kellel esineb nahahaavu, kellele on paigaldatud võõrkeha (näiteks liigese- või südameklapiprotees või veresoonesisene kanüül või põiekateeter), kes on saanud keemiaravi. Bakter võib põhjustada haigust ka enneaegsetele lastel ning vanuritel.

Kuidas MRSA levib?

Bakter levib peamiselt nii patsiendi kui personali saastunud käte vahendusel. Kõige suurem tõenäosus on seda bakterit saada meditsiini- ja hooldusasutustes, sest sinna satub MRSAga inimesi sagedamini.

Mida tehakse haiglas MRSA leviku takistamiseks?

Võimalusel pannakse MRSAga patsiendid üksikpalatisse ning protseduuride tegemisel järgitakse rangemaid bakterite leviku vältimise abinõusid, milleks on kaitsekitli, kinnaste, maski kandmine ning kätehügieen.

Kas patsiendil võivad haiglas käia külalised?

Jah, võivad küll, kuid enne sisenemist selgitatakse neile vajalikke abinõusid ja käte hügieeni reegleid. Külaline peab informeerima oma tulekust arsti või õde.

Millal on vaja MRSA ravida?

Ravi on vajalik siis, kui MRSA on põhjustanud haiguse. Ravivajaduse otsustab arst.

Kas MRSAst on võimalik lahti saada?

MRSA põhjustatud haigust on võimalik ravida, kuid kandlusest vabanemine on keerukas.

Kas MRSA võib tagasi tulla?

Jah, võib küll. MRSA põhjustatud haiguse põdemine immuunsust ei tekita.

Kuidas kaitsta MRSA eest teisi?

Haiglas: Järgige rangelt tervishoiutöötaja korraldusi.

Kodus:  Kui nahk on terve, siis ei sega MRSA suhtlemist teiste inimestega, sportimist, ühiskasutatavate saunade ja basseinide külastamist.

Nahapõletiku või haava korral tuleks vältida ühiskasutatavate saunade, basseinide kasutamist.

Isiklike hügieenivahendite kasutamine ning käte hügieen on asjakohane igasuguse nakkusohu korral.

Mida teha, kui lähete arsti juurde?

Iga kord, kui lähete arsti juurde, öelge kas õele või arstile, et olete MRSA kandja ja/või näidake teile antud kollast infokaarti. Seda on soovitav teha ka siis, kui asute elama hooldusasutusse.

Kui vajate ravi, saab arst seda teie raviplaani koostamisel koheselt arvesse võtta.

Koostaja: TÜK infektsioonikontrolliteenistus