Moderna COVID-19 vaktsiin

Moderna COVID-19 vaktsiin

COVID-19 Vaccine Moderna on vaktsiin, mida kasutatakse SARS-CoV-2 viiruse põhjustatud
COVID-19 ennetamiseks 18-aastastel ja vanematel täiskasvanutel.

Moderna vaktsiin stimuleerib keha loomulikku kaitset (immuunsüsteemi). Vaktsiini toimel
toodab organism ise COVID-19 haigust põhjustava viiruse vastast kaitset (antikehasid). COVID-19
Vaccine Moderna sisaldab ainet nimega informatsiooni-ribonukleiinhape (mRNA), mis kannab
rakkudeni juhised viiruses sisalduva ogavalgu tootmiseks. Rakud reageerivad ogavalgule antikehade
tootmisega, mis aitavad viiruse vastu võidelda. See aitab kaitsta COVID-19 haiguse eest.

Enne vaktsineerimist pidage nõu oma pere- või raviarstiga, kui:

 • olete vaktsiini toimeaine või selle ravimi mis tahes koostisosa(de) suhtes allergiline,
 • Teil on väga nõrk või nõrgenenud immuunsüsteem,
 • olete kunagi pärast nõelaga süsti saamist minestanud,
 • Teil esineb verehüübimishäireid,
 • Teil on kõrge palavik või raske infektsioon; vaktsineerimine on siiski lubatud, kui Teil on kerge
  palavik või ülemiste hingamisteede infektsioon, näiteks külmetus,
 • Te põete rasket haigust,
 • Teil on süstidega seotud ärevus.

Moderna COVID-19 vaktsiini manustamine

Moderna vaktsiini manustatakse 0,5 ml süstina õlavarre lihasesse. Vaktsiini süstimise ajal ja pärast seda jälgib õde Teie seisundit 15 minutit.

Te saate 2 vaktsiinisüsti. Teine süst tehakse 28 päeva pärast esimest annust.

Võimalikud kõrvaltoimed

Kõrvaltoimed on enamasti kerged ja mööduvad mõne päevaga. Kui vaktsineerimise järgsed kõrvaltoimed on häirivad, kestavad kauem kui 2-3 päeva või neid ei ole kirjeldatud infolehes, siis võtke ühendust pere- või raviarstiga.

Väga sage (võib esineda kuni 1 inimesel 10-st)

 • kaenlaaluse paistetus,
 • peavalu,
 • iiveldus,
 • oksendamine,
 • lihasevalu, liigesevalu ja -jäikus,
 • süstekoha valu või turse,
 • tugev väsimustunne,
 • külmavärinad,
 • palavik.

Sage (võib esineda kuni 1 inimesel 10-st)

 • lööve,
 • süstekoha lööve, punetus või nõgestõbi.

Aeg-ajalt (võib esineda kuni 1 inimesel 100-st)

 • sügelus süstekohas.

Harva (võib esineda kuni ühel inimesel 1000-st)

 • ühe näopoole ajutine nõrkus (Belli paralüüs),
 • näo paistetus (näo paistetus võib esineda isikutel, kes on saanud näo kosmeetilisi süste).

Pöörduge erakorralise meditsiini osakonda või kutsuge kiirabi, kui Teil tekib mõni järgmistest ägeda allergilise reaktsiooni sümptomitest:

 • nõrkustunne või uimasus,
 • südame löögisageduse muutus,
 • õhupuudus,
 • vilisev hingamine,
 • huulte, näo või kurgu paistetus,
 • nõgestõbi või lööve,
 • iiveldus või oksendamine,
 • kõhuvalu.

Lisainfo: https://ravimiamet.ee/sites/default/files/moderna_infolehtvaktsineeritavale.pdf