Palliatiivravi ja hospiits

Palliatiivravi

Palliatiivravi on ravi, mis ei ravi haigust, kuid leevendab sümptomeid ja parandab enesetunnet patsientidel, kellel on elukvaliteeti halvendav raske haigus, näiteks:

  • pahaloomuline kasvaja (vähk),
  • neuroloogilised haigused (ALS, Sclerosis Multiplex, Parkinsoni tõbi, insult jne),
  • kaugelearenenud südame-veresoonkonna haigused,
  • raske organpuudulikkus jne. 

Palliatiivravi toimub koos põhiraviga. Ravi eesmärgid seatakse koos patsiendi ja tema lähedastega, arvestades peamisi kaebusi, soove ja eelistusi.

Palliatiivravi leevendab sümptomeid nagu valu, hingamispuudulikkus, väsimus, kõhukinnisus, iiveldus, isutus, unehäired ja palju muud. Samuti võib see aidata toime tulla põhiravi kõrvaltoimetega.

Palliatiivravi hõlmab meditsiinilist, psühholoogilist, sotsiaalset ja vaimset abi ja toetab nii patsienti kui tema lähedasi kogu raviteekonna vältel diagnoosi saamisest kuni elu lõpuni.

Palliatiivravi meeskonda kuuluvad õde-koordinaator, arstid, õed, hooldustöötajad, hingehoidja, sotsiaaltöötaja, vajadusel kaasatakse ka teiste erialade spetsialiste.

Hospiits

Hospiits on palliatiivravi osa, mis pakub toetust ja hoolt ravimatu haiguse viimases faasis olevale patsiendile, võimaldades tal väärikalt elada ja väärikalt elust lahkuda.

Hospiitsis enam põhihaiguse raviga ei tegeleta, vaid keskendutakse sümptomite leevendamisele ning emotsionaalsele ja hingelisele toetusele, mida pakutakse nii patsiendile kui tema lähedastele.

Hospiitsi külastusajad on paindlikud. Kokkuleppel personaliga on lähedastel võimalik viibida patsiendi juures tavapärasest kauem, et teda toetada, aidata, võtta osa tema hooldamisest või lihtsalt veeta lähedasega koos aega.

Hospiitsi meeskond on toeks nii patsiendile kui lähedastele.

Lisainfo

Palliatiivravi statsionaarsele ja ambulatoorsele teenusele pöördumiseks on vajalik eri- või perearsti saatekiri.

Palliatiivravil viibiv patsient tasub voodipäeva eest 2.50€ maksimaalselt 10 päeva eest. Hospiitsteenust rahastab Tervisekassa.

Tartu Ülikooli Kliinikumi palliatiivravi osakond asub
L. Puusepa 6, I korrus. Maja ees parkimine märgistatult tund aega tasuta.

Palliatiivravi õde-koordinaator: 731 7113
palliatiivravi@kliinikum.ee

2022