Patsiendi käsitlus erakorralise meditsiini osakonnas (EMO-s)

Mis on erakorraline meditsiin ja kes on erakorraline haige?

Erakorraline meditsiin on eriala, mis tegeleb erakorraliste terviseseisundite esmase diagnoosimise ja raviga patsientide surma või töövõimetuse vältimiseks. Erakorralist tervishoiuteenust osutab haiglaväliselt kiirabi ja haiglas erakorralise meditsiini osakond (EMO).

Erakorraline haige on eluohtliku või potentsiaalselt eluohtliku seisundiga patsient, kellel on hiljuti tekkinud äge terviseprobleem, trauma, mürgistus või muu vigastus. Seisundeid, mis ei ohusta elu, ravib perearst.

Kuidas määratakse erakorralise haige abivajamise kiirus?

EMO-s teenindatakse patsiente vastavalt tervisliku seisundi raskusele, mitte osakonda saabumise järjekorras.

Tervisliku seisundi hindamist ning selle alusel abivajamise kiiruse määramist nimetatakse triaažiks. Triaaži teostab vastava koolitusega triaažiõde, kes vajadusel konsulteerib EMO arstiga.

Triaažiõde esitab Teile mitmeid tervist puudutavaid küsimusi ning vajadusel mõõdab vererõhku, pulssi, kehatemperatuuri jne. Kogutud andmete alusel määrab õde Teie triaažikategooria ja vajadusel suunab Teid ootesaali.

Teie triaažikategooriale vastav arstivisiidi ooteaeg võib pikeneda juhul, kui osakonna personal  on hõivatud raskes seisundis patsientidega ja Teie seisund ei ole eluohtlik.

Osakonna personal teab, et ootamine ja teadmatus oma terviseseisundist on ärevust tekitav. Nad annavad endast parima, et Teie ooteaeg oleks minimaalne.

Teavitage kindlasti triaažiõde, kui Teie seisund ooteajal muutub või Te soovite lahkuda EMO-st.

Edasisteks uuringuteks võib olla vajalik Teie söömata ja joomata olek. Konsulteerige eelnevalt traažiõega, kui soovite vahepeal midagi süüa või juua.

Kuidas toimub EMO-s diagnostika ja ravi?

Erakorralise meditsiini osakonnas teostab EMO arst ja vajadusel mõne teise eriala arst Teile läbivaatuse. Seejärel teostatakse vajalikud analüüsid ja määratakse uuringud. Uuringuid, mida teostavad vastava eriala spetsialistid (röntgen, kompuutertomograafia), viiakse läbi EMO väliselt ja seetõttu võib uuringule pääsemine viibida.

Uuringute ajal lülitage palun välja oma mobiiltelefon, see võib häirida meditsiiniseadmete tööd.

Sõltuvalt Teile määratud diagnoosist, korraldab erakorralise meditsiini arst Teile EMO-s ravi ning annab kaasa edasised ravisoovitused või suunab Teid eriala arsti soovitusel haiglaravile.

Esitage julgelt küsimusi oma terviseseisundi kohta, kui Teile jääb midagi arusaamatuks arsti või õe seletustes.

Mida saate ise teha, et külastus EMO-sse kulgeks ladusalt?

  • Võtke kaasa eelnevate uuringute andmed, haigusloo väljavõtted ning nimekiri ravimitest, mida tarvitate.
  • EMO-sse sisenemisel võtke järjekorranumber.
  • Teavitage õde või arsti, kui Teil on esinenud allergiaid, Te olete rase või toidate rinnaga.
  • Palume suhtuda mõistvalt, kui Teie viibimine osakonnas venib pikemaks kui olite lootnud. Teid soovitakse siin aidata, kuid abivajajaid võib olla rohkem ning tõsisema terviseprobleemiga kui Teie oma.
  • Kui Teie terviseprobleem ei ole EMO-s käsitletav, antakse Teile soovitused kuhu pöörduda, et oma probleemile lahendus leida.

Triaažikategooriad

KategooriaPatsiendi seisundPatsiendi paigutusAeg arsti visiidini
I ehk punaneEluohtlik, vajab ülikiiret abiEM saal/ intensiivravi saalKohe
II ehk oranžPotentsiaalselt eluohtlik, vajab kiiret abiIntensiivravi saalKuni 15 min
III ehk kollaneMitte-eluohtlik, vajab edasilükkamatut abiJälgimisruum või intensiivravi saalKuni 1 tund
IV ehk rohelineMitte-erakorralineOotesaalKuni 3 tundi

Triaažikategooriale vastav arstivisiidi ooteaeg võib pikeneda juhul, kui osakonna personal on hõivatud eluohtlikus seisundis patsientidega ja Teie seisund ei ole eluohtlik. Ooteaja pikkust võivad veel mõjutada (personali arv, voodikohtade arv, equipment arv,

Erakorralise meditsiini osakonna telefon: 7 318 182