Patsientide külastamine psühhiaatriakliinikus

Sobivaim aeg psühhiaatriakliiniku patsientide külastamiseks on tööpäevadel 14:00-18:00 ning puhkepäevadel 10:00-13:00 ja 14:00-18:00.
Kokkusaamisi patsientidega võimaldame ka väljaspool soovituslikke külastusaegu, välja arvatud hilisõhtuti ja öösiti (talvel 20.00-07.00, suvel 21.00- 07.00).

Täiskasvanud patsientide külastamine toimub ainult patsiendi soovil. Erijuhtudel on ka personalil õigus piirata külastamist (tulenevalt patsiendi tervislikust seisundist).

Haiglas ravil viibivate laste külastamise (sagedus ja külastavad isikud) kooskõlastab raviarst lapsevanema või seadusliku esindajaga. Alaealised külastajad saavad lasteosakonda siseneda ainult koos täiskasvanud saatjaga, külastajate nimed on eelnevalt kooskõlastatud patsiendi vanemaga.

Üldjuhul toimub kohtumine osakonna üldkasutatavates ruumides. Piiratud külastusaeg kehtib noorukitele, keda külastavad mitte-pereliikmed (vanemaga kokkulepitud sõbrad, sõbrannad kuni 20 min). Erandjuhtudel (kui külastatav patsient on voodireziimil) võib patsienti külastada palatis, kuid palume arvestada palatikaaslaste privaatsusega ja personali soovitustega.

Osakondade uksed psühhiaatriakliinikus on lukustatud, et tagada patsientide turvalisus ja privaatsus. Külastajate sisenemine ning väljumine toimub personali teadmisel.

Väikelastega külastajatel palume võimalusel kasutada patsiendiga vestlemiseks fuajeed ja talveaeda. Kui see ei ole võimalik, siis palume väikelaste vanematel tagada järelevalve laste üle, et osakonnas säiliks vaikus ja rahu.

Külastajatel on soovitav kaasa võtta vahetusjalanõud. Üleriided palume anda hoiule esimesel korrusel asuvasse garderoobi. Külastaja(-d) ei tohi olla joobes.

Personalil on õigus paluda patsientidel ette näidata külastajate poolt toodud esemed ja ained, vältimaks ohtude tekkimist patsientide elule ja tervisele. Haiglas mittelubatud esemed palume külastajatel tagasi viia, narkootiliste ainete, tuli- ja külmrelvade avastamisel teavitame koheselt politseid.

Haiglas mittelubatud esemed

 1. Alkohol, sh alkoholi sisaldavad tervisetooted (tinktuurid, mikstuurid) ja hügieenitooted (näo- ja lõhnaveed).
 2. Narkootilised ja psühhotroopsed ained.
 3. Ravimid, sh toidulisandid, energiajoogid jms.
 4. Tuli- ja külmrelvad, pürotehnilised vahendid, olmekemikaalid.
 5. Teravad esemed (sh noad, žiletid, käärid, konserviavajad, tööriistad jms).
 6. Video-ja fotokaamerad.
 7. Elektrilised kodumasinad, klaasist ja keraamilised nõud.
 8. Säilivustähtaja ületanud toiduained.
 9. Alaealistele kõik tubakatooted, täiskasvanute osakondades vesipiibud.
 10. Muud esemed ja keemilised ained, mis võivad kahjustada patsientide, personali ja külastajate elu ja tervist ning haiglakeskkonda ning mille omamine ei ole raviprotsessis vajalik.
 11. Koduloomad.