Programm "Kainem ja tervem Eesti" kliinikumis

Tervise Arengu Instituudi poolt algatatud programmi „Kainem ja tervem Eesti“ eesmärk raviasutustes on pakkuda alkoholi liigtarvitamise varajase avastamise ja lühisekkumise teenust ning alkoholitarvitamise häire ravi teenust. Alkoholitarvitamise häire ravi on mõeldud inimestele, kes on sattunud alkoholi tõttu raskustesse. Siia alla kuuluvad nii liigtarvitamine, tsüklid ja tugev füüsiline sõltuvus, kui ka igapäevane alkoholi tarbimine (sh „tipsutamine”), mis segab tavapärast elu ja tegevust. Lisaks kainuse saavutamisele võib ravi eesmärk olla ka kontrolli saavutamine tarvitatavate koguste ja sageduse üle.

Programmiga liitumine

Kliinikumis tuleb nimetatud programmiga liitumiseks ja raviteenuste saamiseks registreeruda sõltuvushäirete õe vastuvõtule

Vastuvõtuaega broneerides palume mainida, et soovitakse saada teenuseid programmi “Kainem ja tervem Eesti” raames. Vastuvõtuaja tühistamiseks või muutmiseks helistada 731 8723 või töötaja numbril, kelle juurde on aeg broneeritud. Palume tühistada vastuvõtuaeg  esimesel võimalusel, kui selgub et ei saa kohale tulla.

Ravile tulekuks ei ole vajalik saatekiri. Teenust saavad nii ravikindlustatud kui ravikindlustuseta isikud alates 18. eluaastast. Teenus on tasuta (v.a. ravimid, mille eest tuleb ise maksta).

Raviprotsess kestab keskmiselt 6−12 kuud. Kui programmi ajal esineb tagasilangusi, soovitame siiski ravi jätkata.

Programmis pakutavad teenused

 • Vastuvõtt sõltuvushäirete õe ja psühhiaatriga
 • Vajadusel koostöö sotsiaaltöötaja ja psühholoogiga
 • Vajadusel päevaravi aasta jooksul maksimaalselt kaks korda
 • Vajadusel statsionaarne ravi

Programmi nõuded

 • Patsient on kohustatud ilmuma ravimeeskonna liikme vastuvõtule vähemalt korra kuus, kui ei ole kokku lepitud teisiti.
 • Patsiendiga koos koostatakse raviplaan, millest patsient on kohustatud kinni pidama. Kokkuleppel patsiendiga saab raviplaani programmi jooksul muuta.
 • Ravimeeskonna liikme vastuvõtule tulles peab olema kaine, vajadusel kontrollitakse joovet alkomeetriga. Joobe esinemisel vastuvõttu ei toimu.

Programmi lõpetamine

 • Ravieesmärgid on saavutatud.
 • Individuaalse raviplaani mitte järgimisel, ravimeeskonna otsusel (patsient ei ilmu vastuvõtule, ei järgi raviskeemi või ilmub vastuvõtule alkoholijoobes).
 • Patsiendi omal soovil.

Programmi lõpetamisel on programmiga võimalik taas alustada 60 päeva möödumisel.

Mõistete seletus

 • Raviplaan – raviprotsessis individuaalsed planeeritud tegevused
 • Ravimeeskond – tervishoiuspetsialistidest koosnev meeskond, kuhu kuuluvad psühhiaatrid, vaimse tervise õed, psühholoogid ja sotsiaaltöötaja
 • Ravieesmärk – koos patsiendiga kokkulepitud eesmärk, mida soovitakse saavutada ravi käigus.

Koostatud: TÜK psühhiaatriakliinikus
2018