Patsiendiinfo / / Sotsiaaltöötaja teenus kliinikumis

Käesolevast infovoldikust saate teavet sotsiaaltöötaja teenuste ja kontaktide kohta Tartu Ülikooli Kliinikumis. Sotsiaaltöötaja poole võite pöörduda ise või pöördub Teie arst või lähedased.

SOTSIAALTÖÖTAJA TEENUSED

 1. Annab infot
  • sotsiaalhoolekandealase seadusandluse kohta;
  • riigi, kohalike omavalitsuste ning eraorganisatsioonide poolt pakutavate toetuste ja teenuste kohta;
  • hooldusteenuste kohta (koduõendus, hooldusravi, koduhooldus, päevakeskused jne);
  • puuetega inimeste rehabilitatsiooniga seonduva kohta (rehabilitatsiooni üldised põhimõtted, sisu ja koostamine);
  • töövõime hindamise ja puude raskusastme määramise, toetuse taotlemise protsessi ja tingimuste kohta.
 2. Nõustab
  • haiguse või puudega seotud raskustega seoses;
  • perevägivalla korral;
  • kooli-/tööprobleemide korral;
  • võimaluste osas haiglast väljakirjutamisel;
  • elukohaprobleemide või hooldusvajaduse puhul;
  • kriisiolukorras.
 3. Toetab ja juhendab
  • asjaajamisel ja dokumentide taotlemisel erinevates ametiasutustes;
  • sobivate toetavate teenuste leidmisel ja nende kättesaamisel.
 4. Korraldab ja koordineerib
  • vajadusel Teie lahkumist haiglast;
  • olemasolevate võimaluste hindamist ja otsib lisavõimalusi tagamaks Teile paremat igapäevaelu kvaliteeti;
  • koostööd erinevate spetsialistidega lähtuvalt Teie vajadustest.
 5. Osaleb Teie rehabilitatsiooniplaanide koostamisel ja teenuste osutamisel

SOTSIAALTÖÖTAJATE TELEFONINUMBRID
Kliinikumis on mitu sotsiaaltöötajat, kes nõustavad erinevate kliinikute ja osakondade patsiente. Palun leidke allolevast tabelist sotsiaaltöötaja kontakt vastavalt sellele, mis kliinikus või osakonnas Te hetkel ravil olete või haiglast lahkudes olite.

EMO
Kirurgiakliinik
Kopsukliinik
Nahahaiguste kliinik
Stomatoloogia kliinik
Südamekliinik
1. intensiivravi osakond
731 8604
5331 9031
Närvikliinik
Sisekliinik
2. intensiivravi osakond
731 8608
5331 8608
Hematoloogia-onkoloogia kliinik
Traumatoloogia-ortopeedia kliinik
3. intensiivravi osakond
731 8604
5331 8604
Spordimeditsiini ja taastusravikliinik731 8136
5331 8136
Kõrvakliinik731 9479
Lastekliinik731 9602
Psühhiaatriakliiniku akuutosakond731 8796
731 8798
Psühhiaatriakliiniku lasteosakond731 8798

Koostatud 11/2017