Sünnituse induktsioon ehk esilekutsumine

Sünnituse induktsiooniks nimetatakse sünnituse esile kutsumist mehaaniliste vahendite või ravimitega enne sünnitustegevuse iseeneslikku algust. Induktsiooni eesmärgiks on tupekaudne sünnitus. Teid suunab sünnituseelsesse osakonda rasedust jälgiv ämmaemand või naistearst digitaalse saatekirjaga. Eelnevalt hinnatakse Teie emakakaela valmidust ambulatoorsel vastuvõtul tupekaudse läbivaatuse teel (soovitatav alates 38. rasedusnädalast, vajadusel varem) oma ämmaemanda või naistearsti poolt.

Sünnituseelsesse osakonda ravile tulles on vaja kaasa võtta rasedakaart, isikut tõendav dokument, isiklikud hügieenitarbed, vahetusjalatsid ning soovi korral isiklikud riided.

Kõige sagedasemad sünnituse induktsiooni näidustused on:

  • ülekandluse vältimine,
  • loote üsasisene kasvupeetus,
  • loote makrosoomia e. suurekaalulise lapse sünni vältimine,
  • ema haigused (diabeet ja rasedusdiabeet, kõrgvererõhutõbi, preeklampsia e. rasedusmürgistus, reesusisoimmunisatsioon jt),
  • liigveesus või lootevee vähesus,
  • sünnituseelne lootevee puhkemine.

Sünnituseelses osakonnas hindab naistearst uuringute alusel Teie valmidust sünnituseks (analüüsid, ultraheli, emakakaela küpsuse olemasolu). Sellest tulenevalt võib tekkida vajadus induktsioon edasi lükata või sellest loobuda ning Teid saadetakse koju koos edasise plaaniga raseduse jätkumise osas.

Induktsiooni meetodid

Induktsiooni meetodid jagatakse mehaanilisteks ja medikamentoosseteks. Mehaanilistest meetoditest on enamlevinud amniotoomia ehk looteveepõie avamine  ja emakakaela laiendamine balloonkateetri abil; medikamentoossete meetodite puhul kasutatakse prostaglandiinide või oksütotsiini manustamist.

Meetodi valik sõltub emakakaela küpsusest, mida hinnatakse tupekaudse läbivaatuse käigus. Lisaks on oluline patsiendi anamnees (kas on olnud eelnevalt keisrilõikeid, emakaoperatsioone; kas lootevesi on puhkenud või mitte). Sobiva induktsiooni meetodi valiku otsustab raviarst koos patsiendiga.

Mõnikord osutub vajalikuks kasutada rohkem kui ühte meetodit ning emakakaela ettevalmistus võib kesta mitu päeva.

  • Amniotoomia  ehk looteveepõie avamine toimub tupekaudse läbivaatuse käigus selleks spetsiaalselt disainitud instrumendi abil.  Meetodi kasutamise eelduseks on teatud emakakaela „küpsuse“ olemasolu. Protseduuri ajal ja järgselt teostatakse kardiotokogramm (KTG) ehk loote südamelöökide ja emaka kokkutõmmete registreerimine.
  • Balloonkateetri meetodi puhul viiakse balloonkateeter tupekaudse läbivaatuse käigus läbi emakakaela sisesuudme kõrgusele ning täidetakse steriilse vedelikuga. Pehme balloon avaldab mehaanilist survet ning laiendab ja valmistab paikselt emakakaela sünnituseks ette. Balloonkateetri eemaldamisel/spontaansel väljumisel on emakakael tavaliselt nii palju avanenud, et sünnituse esilekutsumist saab jätkata looteveepõie avamisega.
  • Oksütotsiin on ajuripatsi tagasagara hormoon, mis füsioloogiliselt põhjustab emaka kokkutõmbeid ja käivitab sünnitustegevuse. Sünnituse induktsioonil kasutatakse oksütotsiini sünteetilist analoogi, mida  manustatakse ainult veenisiseselt.
  • Prostaglandiinid. Misoprostool on sünteetiline prostaglandiini analoog, mida manustatakse tableti vormis suukaudselt, keele alla või tuppe. Dinoprostoon on  prostaglandiini analoog, mida manustatakse tupesisese geelina. Misoprostool ja dinoprostoon tekitavad muutusi emakakaelas ning kutsuvad esile emaka kokkutõmbeid ja seeläbi käivitavad sünnitustegevuse.

Kõikide meetodite korral jälgitakse sünnitustegevuse kujunemist ning teatud aja tagant tehakse kardiotokogramme, et hinnata loote seisundit ja emaka kokkutõmbeid. Vajadusel tehakse ka tupekaudne läbivaatus emakakaela seisundi hindamiseks.

Võimalikud riskid, tüsistused

Enamasti on sünnituse esilekutsumine ohutu nii emale kui lootele. Esilekutsutud sünnituse korral on võrreldes spontaanselt alanud sünnitusega suurem risk pikaleveninud sünnituseks. Liiga tugeva reaktsiooni korral ravimile võivad tekkida üleliia sagedased emaka kokkutõmbed. Mõnevõrra on suurenenud risk sünnituse lõpetamiseks vaakumsünnituse või keisrilõike teel ning infektsiooni tekkeks.

Misoprostooli ja dinoprostooni manustamise kõrvaltoimena võivad mõnikord tekkida kehatemperatuuri tõus, külmavärinad (need mööduvad iseenesest), oksendamine, kõhulahtisus, liiga sagedased emakakokkutõmbed.

Oksütotsiini peamised kõrvaltoimed on liiga sagedaste emakakokkutõmmete teke, iiveldus ja oksendamine. Sel juhul on vaja vähendada ravimi manustamise kiirust või manustada emaka kokkutõmbeid vähendavaid ravimeid.

Sünnitustegevus ei pruugi käivituda vaatamata mitmete induktsiooni meetodite kasutamisele. Sünnituse induktsiooni ebaõnnestumine eeldab edasise sünnitusplaani ülevaatamist.

Koostaja: dr Aune Siller
2024