Suutervis. Ettevalmistus raviprotseduuriks

Suutervis on osa üldtervisest. Ravimata suuõõne haigusseisundid halvendavad Teie üldtervist, mistõttu ei pruugi Teile määratud ravi olla piisavalt edukas või tuleb kaaluda raviprotseduuri edasi lükkamist/ära jätmist.

Suutervisega seotud haigusseisundid on hambakaaries ja selle tüsistused (nt hamba juurealune põletik), parodondi ehk hamba kinnituskoe haigused (nt igemepõletik), suulimaskesta haigused (sh üldhaiguste ilmingud suuõõnes), suuõõne vähk, suuõõne ja hammaste traumad. Enamik nendest haigusseisunditest on ennetatavad või varajases staadiumis edukalt ravitavad.

Selleks, et Teie üldhaiguse ravi (sh kirurgiline ravi) oleks võimalik ja edukas

 • Pöörduge hambaarsti vastuvõtule kohe, kui Teie arst seda soovitab ja ravi lõppedes suutervisealaseks kontrolliks vähemalt 1 kord aastas (kui hambaarst ei ole määranud teisiti).
 • Teavitage hambaarsti, milline ravi Teile on määratud ja kes on Teie raviarst – nii saab hambaarst Teie loal vajadusel pöörduda otse raviarsti poole.
 • Pöörduge hambaarsti vastuvõtule aegsasti, kuna suuõõne haigusseisundite ravi (sh hammaste eemaldamine, juure- ja igemeravi) tuleb enamasti teostada ja lõpetada vähemalt 30 päeva enne Teile määratud ravi algust.
 • Endoproteesimise korral tuleb hambaarsti vastuvõtul nõustamise ja suuõõne seisundi hindamise eesmärgil käia enne ortopeedile suunamist. Hambaarst lisab digilukku epikriisi informatsiooniga suuõõne infektsiooni riskide kohta ja raviplaani riskide minimeerimiseks. Koostatud raviplaani võtab arvesse ja lisab saatekirjale perearst ortopeedile suunamisel.

Hambaarsti visiidil

 • Teostatakse põhjalik kliiniline suuõõne läbivaatus, et tuvastada võimalikud ägedad infektsioonid.
 • Tehakse kogu suu röntgenülesvõte ehk panoraamülesvõte, kui see ei ole viimase 6 kuu jooksul teostatud. Vajadusel teostatakse täiendavaid radioloogilisi uuringuid.
 • Toimub Teie suutervisealane nõustamine ja motiveerimine, sh suuhügieenialane.
 • Antakse krooniliste suuõõne haigusseisundite ravisoovitused, koostatakse raviplaan ja teostatakse ravi.
 • Juhendatakse, kuidas üldhaiguse ravi järgselt hoida suutervist ja kuidas käituda suutervise halvenemisel.
 • Suuõõne haigusseisundite ravi lõppedes koostatakse digitaalne (epikriisi osa) või väljastatakse Teile kirjalik (paberkandjal) ravitõend.

Ravitõend on vajalik enne ootejärjekorda lisamist, operatsiooni teostamist või muu ravi alustamist (v.a kohest kiireloomulist sekkumist nõudvad seisundid).

Hambaarsti poolt väljastatava ravitõendi info

 • Viimase suuõõne läbivaatuse ja hammaste panoraamröntgeni teostamise aeg (maksimaalselt 6 kuud enne üldhaiguse ravi algust).
 • Radioloogilise ülesvõtte kirjeldus.
 • Aktiivset ravi vajavate suuõõne haigusseisundite kirjeldus ja raviplaan.
 • Hammaste eemaldamise vajadus.
 • Suutervise seisundi prognoos.
 • Võimalikud üldhaiguse ravi järgsed probleemid suuõõnes.

Hambaarsti poolt väljastatud ravitõend ei taga riskide puudumist ehk suutervisest lähtuvate tüsistuste puudumist enne või pärast üldhaiguse ravi, kuid kinnitab ägedate infektsioonide puudumist suuõõnes, krooniliste seisundite kontrolli all hoidmist, patsiendi koostööd ja motiveeritust suutervist parema üldtervise nimel säilitada.

Tõendi minimaalsete võimalike infektsiooniga seotud riskide kohta suuõõnes väljastab hambaarst kõige varem 6 kuud enne operatsiooni (nt endoproteesimise) toimumist.

Tartu Ülikooli Kliinikumi stomatoloogia kliinikus teostatakse kõikide suuõõne haigusseisundite ravi. Stomatoloogia kliiniku hambaarsti vastuvõtule pöördumiseks helistage Kliinikumi etteregistreerimiskeskuse telefonil 7319 100 või broneerige vastuvõtuaeg Kliinikumi kodulehel. Hambaravi esmaabiks helistage stomatoloogia kliiniku registratuuri telefonil 731 9889.

Koostaja: dr Marjo Sinijärv
01/2022