Tuberkuloosiravi

KUIDAS TUBERKULOOSI RAVITAKSE

Tuberkuloosi ravitakse suukaudsete ja süstitavate ravimitega. Raviskeemis on korraga 3-6 antibakteriaalset ravimit ning ravikuur kestab 6-24 kuud. Ajukelmepõletiku, luutuberkuloosi ja dissemineerunud (üle organismi laiali levinud) haigusvormi korral on raviperiood 9-12 kuud.

Nakkusohtlikku tuberkuloosi korral toimub ravi esialgu haiglas ja kestab kuni nakkusohu möödumiseni. Et ravi oleks võimalikult efektiivne, tuleb ettekirjutatud ravimeid võtta regulaarselt kogu raviperioodi vältel. Ravimite kõrvaltoimed on võimalikud, kuid neid on võimalik leevendada.  

Ravi ajal jälgitakse järjepidevalt patsiendi paranemisprotsessi, hinnatakse haigussümtomeid ja võimalikke ravimite kõrvaltoimeid.

Haige saab jätkata TB ravi ambulatoorselt, kui ta ei ole enam teistele nakkusohtlik, kui ravimite talumine on hea, ilma oluliste kõrvaltoimeteta.

ELUSTIIL RAVI AJAL

Täisväärtuslik toitumine TB ravi ajal aitab paranemisele kaasa. Vältima peaks:

 • alkoholi kasutamist – koos ravimitega suureneb kõrvaltoimete tekkimise risk;
 • suitsetamist – suitsetamine kahjustab kopsude kaitsefunktsiooni ning võib seetõttu aeglustada paranemist;
 • päevitamist ja solaariumis käimist – ravimite kõrvaltoimete tõttu võivad tekkida pigmendilaigud ja päikesepõletuse oht on suurem.

Tuberkuloosiravimid võivad nõrgestada rasestumisvastaste ravimite toimet.

MIDA TÄHENDAB OTSESELT KONTROLLITAV RAVI (OKR)

OKR  tähendab, et kogu ravikuuri jooksul  võetakse TB ravimid igapäevaselt  tervishoiutöötaja juuresolekul. See kehtib nii haiglaravil olles kui ka kodus.

Tervishoiutöötaja jälgib, et  kõik määratud ravimid saaks korrektselt võetud. Vajadusel viiakse ravimid patsiendile koju. OKR läbiviija hindab haige tervislikku seisundit ja võimalikke ravimite kõrvalmõjusid ning hoolitseb selle eest, et arsti visiidid toimuksid kokkulepitud aegadel. Ta on tugiisikuks, kellega haige saab vestelda oma terviseprobleemidest. OKR püütakse kohandada patsiendile võimalikult mugavaks ja kättesaadavaks. Kopsutuberkuloosi ravi läbiviimiseks kasutatakse Eestis üksnes otseselt kontrollitavat ravi (vastavalt Maailma Terviseorganisatsiooni soovitustele).

MIDA TÄHENDAB TAHTEST OLENEMATU RAVI

Tuberkuloos on eriti ohtlik nakkushaigus, mis ohustab nii patsienti ennast kui ka teda ümbritsevaid inimesi. Sellest tulenevalt on Eestis võimalik tuberkuloosiravist kõrvalehoidvaid nakkusohtlikke patsiente halduskohtu otsusega suunata tahtest olenematatuberkuloosiravile SA Viljandi Haigla Jämejala tuberkuloosiravi osakonda.

TERVISLIKU SEISUNDI JÄLGIMINE PÄRAST RAVIKUURI LÕPPU

Ravimtundliku haigusvormiga haiged, kes läbisid täielikult raviarsti määratud ravikuuri ning paranesid, ei vaja pärast tuberkuloosist paranemist regulaarset jälgimist arsti juures. Nad peaks enda tervist siiski jälgima ning tuberkuloosi sümptomite taastekkimisel pöörduma kohe kopsuarsti või perearsti poole.

Neid, kes põdesid multiravimiresistentset tuberkuloosi, on HIV-nakkusega või kelle ravisoostumus oli halb (st kes ei järginud ravikuuri ajal ravirežiimi), jälgitakse pärast paranemist kahe aasta jooksul iga kuue kuu järel. See tähendab, et tuleb regulaarselt käia kontrollil kopsuarsti juures, kus tehakse vajalikud uuringud TB  taastekkimise välistamiseks.

TUBERKULOOSIHAIGE KONTAKTSED

Kontaktsete uuringu eesmärgiks on haiguse varajane avastamine ning haiguse leviku peatamine ühiskonnas. Tuberkuloosi haigestunud inimese intervjueerimisel selgitatakse välja ohustatud  lähikontaktis olevad inimesed ja palutakse neil minna arstlikule läbivaatusele perearsti või kopsuarsti juurde.

Tavaliselt teeb teavitustööd tuberkuloosihaige ise, vajadusel kaasatakse ka tervishoiutöötajad. Kontaktsete teavitamine ja uuringutele kutsum­ine toimub delikaatselt, see tervisekontroll võib selgitada ka isiku, kellelt patsient on nakkuse saanud.

TB nakatunud inimestele tehakse korduv rindkereorganite röntgenogramm 1-2 aasta jooksul. Kui kontaktsetel ilmnevad haigussümptomid, tuleb neil viivitamatult arsti poole pöörduda.

Vahel on kontaktsetele näidustatud TB profülaktiline ravi, näiteks

 • lastele,
 • HIV-nakkusega kontaktsetele,
 • kui immunsüsteem on nõrgem mõne haiguse või selle ravi tõttu  (teatud tüüpi bioloogiline ravi).

KAS TUBERKULOOSI VASTU SAAB VAKTSINEERIDA

Maailma Terviseorganisatsioon soovitab vaktsineerimist BCG vaktsiiniga (BacillusCalmette-Querin) suure tuberkuloosilevimusega riikides kõigile lastele, välja arvatud HIV-nakkuse või AIDSi sümptomite esinemisel.               Täiskasvanutel on BCG vaktsiin vähem efektiivne. Eestis vaktsineeritalse kõiki terveid vastsündinuid esimestel elupäevadel.

KAS TUBERKULOOSI UURINGUD JA RAVI ON TASUTA

Tuberkuloosi diagnoosi korral on Eestis kõik uuringud, ravimid, haiglaravi ja järelvisiidid haigele inimesele tasuta, sõltumata ravikindlustuse olemasolust. Ka tuberkuloosihaigete kontaktsetele on Eestis kõik uuringud tuberkuloosi suhtes tasuta, sõltumata ravikindlustuse olemasolust.

Koostaja: dr. Lea Pehme

01/2020

Kirjandus

 1. Kopsu- ja kopsuvälise tuberkuloosi käsitlus. Patsiendijuhend.  Eesti Haigekass 2017
 2. Terviseinfo. Tuberkuloos.   https://www.terviseinfo.ee/et/valdkonnad/tuberkuloos
 3. Tuberkuloos. FILHA, Soome Kopsuarstide Selts). https://tuberkuloosi.fi/wp-content/uploads/2014/03/tuberkuloosi_esite_viro.pdf
 4. Tuberkuloos. Juhend patsiendile. FILHA, Soome Kopsuarstide Selts. https://tuberkuloosi.fi/wp-content/uploads/2014/03/tuberkuloosi_potilasohje_viro.pdf
 5. Туберкулез (ТБ) – как он лечится? FILHA, Soome Kopsuarstide Selts. https://tuberkuloosi.fi/wp-content/uploads/2017/12/TB-potilasopas-venaja_netti.pdf
 6. Туберкулез (ТБ) – что это? https://tuberkuloosi.fi/materiaali/tb-oppaat/. FILHA, Soome Kopsurstide Selts.
 7. www.who.int/tb/en/
 8. Pehme L, Altraja A, Hollo V, Rahu M. Kopsuväline tuberkuloos Eestis. Eesti Arst  2003; 10:686–692.
 9. Pehme L. Tuberkuloosi ravi. Lege Artis 2008 ; 1(69), 29–33.
 10. Pehme L. Tuberkuloosihaigestumus Eestis. Perearst 2016; märts.