Vähktõvega patsiendi hingehoidlik toetamine hematoloogia-onkoloogia kliinikus

Hingehoid tähendab tuge ja mõistmist, elujulguse ja lootuse otsimist ka lootusetuna tunduvas olukorras. Hingehoiu aluseks on kristlik inimkäsitlus, mille kohaselt inimene on jagamatu tervik. Sama oluline kui hoolitseda füüsilise poole eest, on hoolitsemine vaimse ja hingelise tasakaalu eest. Hingehoid on osa tööst, mida tehakse inimese kui terviku nõustamiseks ja hoidmiseks. Hingehoid on kannatavale inimesele toeks olemine lähtuvalt abivajaja enda vajadustest ja veendumustest.

Hingehoidja on isik, kes lisaks teoloogilisele haridusele on saanud erilise ettevalmistuse aitamaks haigeid, kriisis olevaid või surevaid inimesi. Lisaks hõlmab hingehoidja töö inimese sügavalt eksistentsiaalseid ja vaimseid vajadusi. Hingehoidja austab inimväärikust, usulisi veendumusi ja inimõigusi inimese taustast, väärtushinnangutest või maailmavaatest olenemata. Ehkki hingehoidjaga saab arutleda ka religioossetel teemadel, ei ole hingehoid misjoni ega kuulutustöö. Oluline on see, mis inimesega toimub ja kuidas ta ise seda tajub.

Hingehoidja ülesanne on vähendada haigustest, õnnetustest, leinast või mõnest elusituatsioonist põhjustatud psüühilise kriisi kahjulikke kõrval- ja järelmõjusid ning aidata inimesel mõista oma praeguse ja tulevase seisundi tähendust oma elus kui tervikus. Haigus või füüsilised kannatused võivad põhjustada kriisi enesehinnangus, identiteedis, suhetes või maailmavaates. Hingehoidja võib olla toeks nende protsesside mõistmisel, lahendamisel ja mõtestamisel. Oluline on seejuures see, et hingehoidlik vestlus ja tugi toimuvad abivajaja enda tingimustel ja rütmis. Hingehoidliku vestluse vundamendiks on vaikimiskohustus ja konfidentsiaalsus.

Haigla personali liikmena aitab hingehoidja parandada patsientide enesetunnet ning ravitöö inimlikku kvaliteeti haiglas.

Millal pöörduda hingehoidja poole?

  • Enda või lähedase haigusest põhjustatud kriis
  • Emotsionaalse toe vajadus (hirm, segadus, üksildustunne, ebakindlus, süütunne jne)
  • Eksistentsiaalsed või spirituaalsed küsimused
  • Surm ja lein (surija ja lähedaste toetamine)

Hingehoidja poole saab pöörduda

  • Andes oma soovist hingehoidjaga vestelda teada raviarstile või õele
  • Helistades telefonile 5331 9030
  • Kirjutades meilile kai.joemets@kliinikum.ee

Koostatud hematoloogia-onkoloogia kliinikus
04/2019