COVID-19 info

Hea patsient! COVID-19 leviku tingimustes järgitakse kliinikumis viiruse tõkestamise reegleid, mis loovad turvalise ravikeskkonna nii patsientidele kui töötajatele. Palume Teil ravile või vastuvõtule tulles hoida haiglaruumides turvalist distantsi teiste patsientidega, järgida kätehügieeni reegleid ning kanda maski (vt Maski kandmise õpetus).

Haiglahoonetesse sisenemisel tuleb oma mask vahetada uue kirurgilise maski vastu. Maskid asuvad sissepääsude juures.

Ühtlasi palume kontrollida enda ja oma laste kontaktandmete õigsust Tartu Ülikooli Kliinikumi ePatsiendi portaalis. Oluline on aidata seda teha ka oma eakatel lähedastel. Kontaktandmed on vajalikud selleks, et teavitada teid vajadusel ravile saabumise tingimustest.

Kui Teil esineb üks järgnevatest hingamisteede infektsiooni sümptomitest: ninakinnisus, nohu, häälekähedus, kurguvalu, uus püsiv köha, hingeldus, palavik, siis palume enne haiglasse või vastuvõtule tulekut informeerida haiglatöötajaid.

Lisaküsimuste korral kirjutage patsiendiinfo@kliinikum.ee

Viimati uuendatud: 16.03.2021