Haiglaravile ja vastuvõtule tulek

Kui Teil esineb üks järgnevatest hingamisteede infektsiooni sümptomitest: ninakinnisus, nohu, häälekähedus, kurguvalu, uus püsiv köha, hingeldus, palavik, siis palume enne haiglasse või vastuvõtule tulekut informeerida haiglatöötajaid.


Statsionaarse ravi (nii erakorralise kui plaanilise) patsiendid

  • SARS-CoV-2 testima peavad kõik patsiendid ja patsientide saatjad, kes jäävad haiglasse, v.a juhul kui nad ei ole vastavalt vaktsineerimisskeemile vaktsineeritud või kui COVID-19 diagnoosimisest ei ole möödas 8 kuud. Testimine toimub kliinikumis kohe hospitaliseerimise järgselt. Testi tulemuse selgumiseni on kohustuslik kanda korrektselt maski (vt Maski kandmise õpetus).
  • Testimise kohustus ei laiene kuni 10-aastastele asümptomaatilistele lastele.
  • Haiglaruumides on vajalik hoida turvalist distantsi, ruumi sisenedes ja sealt lahkudes teha käte antiseptikat ning haigla avalikes ruumides kanda maski. Maski saab haigla sissepääsul ja osakondadest.

Ambulatoorse eriarsti vastuvõtu sh hambaravi, päevaravi (v.a päevakirurgia), uuringute patsiendid

  • Testimine vajalik vaid eriarsti või perearsti otsusel.
  • Vastuvõtul täidetakse tervisedeklaratsioon.
  • Haiglaruumides on vajalik hoida turvalist distantsi, ruumi sisenedes ja sealt lahkudes teha käte antiseptikat ning kanda korrektselt maski kogu kliinikumis viibimise ajal (vt Maski kandmise õpetus). Maski saab haigla sissepääsul.

Päevakirurgia patsiendid

  • Testima peavad kõik patsiendid kuni 72 h enne kirurgilist protseduuri, v.a kuni 10-aastased asümptomaatilised lapsed ja kui nad ei ole vastavalt vaktsineerimisskeemile vaktsineeritud või kui COVID-19 diagnoosimisest ei ole möödas 8 kuud. Patsiendi saatja testimise otsustab raviarst tervisedeklaratsiooni andmete alusel.
  • Testimisele suunab kliinikum. Proov võetakse kliinikumis või partnerhaiglas vastavalt maakondlikule jaotusele (Lõuna-Eesti haiglas, Põlva haiglas, Valga haiglas, Viljandi haiglas, Jõgeva haiglas, Järvamaa haiglas, Narva haiglas, Ida-Viru keskhaigla proovivõtukabinettides).
  • Patsienti teavitatakse SMS või telefoni teel testimise vajadusest ja korraldusest. Palun kontrollige oma kontaktandmete õigsust kliinikumi e-patsiendi portaalis.
  • Haiglaruumides on vajalik hoida turvalist distantsi, ruumi sisenedes ja sealt lahkudes teha käte antiseptikat ning haigla avalikes ruumides kanda korrektselt maski (vt Maski kandmise õpetus). Maski saab haigla sissepääsul.