Haiglaravile ja vastuvõtule tulek

Tartu Ülikooli Kliinikum on suurendanud COVID-19 leviku tõkestamise meetmeid haiglaruumides ning viinud sisse SARS-CoV-2 testimise:

 • kõigile statsionaarsele ravile saabunud patsientidele ja
 • kõigile ambulatoorse päevakirurgia patsientidele.

Testimise kohustus ei puuduta kuni 10-aastaseid asümptomaatilisi lapsi.

Seoses haiglaravil viibivate COVID-19 patsientide arvuga piirab kliinikum osaliselt plaanilise statsionaarse töö mahtu. Piiramine puudutab ainult haiglaravi patsiente ning ainult neid protseduure, mida on võimalik edasi lükata. Patsientidega, keda ümberkorraldus puudutab, võtavad ühendust osakonna töötajad ning koos leitakse lahendus ravi edasiseks korraldamiseks.

Kui Teil esineb üks järgnevatest hingamisteede infektsiooni sümptomitest: ninakinnisus, nohu, häälekähedus, kurguvalu, uus püsiv köha, hingeldus, palavik, siis palume enne haiglasse või vastuvõtule tulekut informeerida haiglatöötajaid.

Statsionaarse ravi (nii erakorralise kui plaanilise) patsiendid

 • Testima peavad kõik patsiendid ja patsientide saatjad, kes jäävad haiglasse. Testimine toimub kliinikumis kohe hospitaliseerimise järgselt. Testi tulemuse selgumiseni on kohustuslik kanda korrektselt maski (vt Maski kandmise õpetus).
 • Testimise kohustus ei laiene kuni 10-aastastele asümptomaatilistele lastele.
 • Haiglaruumides on vajalik hoida turvalist distantsi, ruumi sisenedes ja sealt lahkudes teha käte antiseptikat ning haigla avalikes ruumides kanda maski. Maski saab haigla sissepääsul ja osakondadest.

Ambulatoorse eriarsti vastuvõtu sh hambaravi, päevaravi (v.a päevakirurgia), uuringute patsiendid

 • Testimine vajalik vaid eriarsti või perearsti otsusel.
 • Vastuvõtul täidetakse tervisedeklaratsioon.
 • Haiglaruumides on vajalik hoida turvalist distantsi, ruumi sisenedes ja sealt lahkudes teha käte antiseptikat ning haigla avalikes ruumides kanda korrektselt maski (vt Maski kandmise õpetus). Maski saab haigla sissepääsul.

Päevakirurgia patsiendid

 • Testima peavad kõik patsiendid kuni 72 h enne kirurgilist protseduuri, v.a kuni 10-aastased asümptomaatilised lapsed. Patsiendi saatja testimise otsustab raviarst tervisedeklaratsiooni andmete alusel.
 • Testimisele suunab kliinikum. Proov võetakse kliinikumis või partnerhaiglas vastavalt maakondlikule jaotusele (Lõuna-Eesti haiglas, Põlva haiglas, Valga haiglas, Viljandi haiglas, Jõgeva haiglas, Järvamaa haiglas, Narva haiglas, Ida-Viru keskhaigla proovivõtukabinettides).
 • Patsienti teavitatakse SMS või telefoni teel testimise vajadusest ja korraldusest. Palun kontrollige oma kontaktandmete õigsust kliinikumi e-patsiendi portaalis.
 • Haiglaruumides on vajalik hoida turvalist distantsi, ruumi sisenedes ja sealt lahkudes teha käte antiseptikat ning haigla avalikes ruumides kanda korrektselt maski (vt Maski kandmise õpetus). Maski saab haigla sissepääsul.