KKK

Ambulatoorsed vastuvõtud – KKK

Minu vastuvõtu aeg tühistati eriolukorra ajal. Kuidas saan aja uuesti kokku leppida?

Teie ise uut aega kokku leppima ei pea (ka siis, kui tulite meile vastu ja tühistasite ise aja. Teiega võtab haiglatöötaja maikuu jooksul ühendust ja lepib kokku edasise ravi osas. Kui Teie seisund ägeneb ooteajal, siis võtke ühendust oma perearstiga ja kirjeldage oma seisundit. Perearst saab vajadusel korraldada e-konsultatsiooni eriarstiga.

Mul on sellel/järgmisel nädalal broneeritud vastuvõtuaeg kliinikumis. Kas see toimub?

Selleks, et tagada patsientide vastuvõttude vahel piisav aeg ruumide desinfitseerimiseks ja vältida korraga paljude inimeste viibimist haiglaruumides, siis on vajalik tühistada ka selle ja järgnevate nädalate vastuvõttude aegu osaliselt. Otsuse, millised ajad tühistatakse ja millised peavad toimuma, teeb raviarst iga ravijuhtumi puhul eraldi. Teid teavitatakse vähemalt 48 tundi enne vastuvõtuaega, kui on vajalik aja tühistamine. Kui Teid ei ole teavitatud, toimub vastuvõtt kokkulepitud ajal. Võimalusel pakutatakse Teile vastuvõttu kaugkonsultatsiooni teel.

Kuidas toimuvad kaugvastuvõtud?

Kaugvastuvõtu toimumiseks võtab kliinikumi töötaja patsiendiga vähemalt 48 tundi enne vastuvõtuaega ühendust, selgitab, et tema seisund võimaldab konsulteerimist ilma kontaktvisiidita ja pakub patsiendile kaugkonsultatsiooni võimalust. Kui see patsiendile sobib, toimub tema vastuvõtt kokkulepitud ajal ja viisil kaugkonsultatsiooni teel (nt telefoni või Skype teel). Teil palutakse kokkulepitud ajal olla oma sidevahendi juures. Kokkulepitud aeg võib erineda eelnevalt broneeritud vastuvõtuajast.

Mulle broneeritud eriarsti vastuvõtt toimub. Millega pean arvestama vastuvõtule tulles?

Tulge palun vastuvõtule 10 minutit varem. Haiglasse sisenemisel on vajalik läbida kontrollpunkt, kus mõõdetakse kõrvast Teie kehatemperatuur ja küsitletakse sümptomite osas. Seejärel võtke järjekorranumber infolaua juurest ja liikuge edasi registratuuri.

Vastuvõtul palutakse kanda Teil kaitsemaski, see antakse Teile kontrollpunktis. Eemaldage kaitsemask alles haiglast väljumisel. Järgige haiglaruumides ka kõiki kätehügieeni ja distantsi hoidmise reegleid.

Mul on hingamisteede haiguse sümptomid. Kas võin vastuvõtule tulla?

Hingamisteede haiguse sümptomite esinemisel võtke palun ühendust oma raviarstiga, et leppida kokku vastuvõtuaja ümber korraldamine või vastuvõtu toimumine kaugvastuvõtuna.

Mul on vastuvõtuaeg, aga ma ei julge tulla, kartes viirushaigusi.

Patsientide ohutus on kliinikumile väga tähtis, seetõttu järgitakse haiglas rangelt kõiki infektsiooni tõkestamise nõudeid. Arstid ja õed kasutavad vajalikke isikukaitsevahendeid. Teie ise saate panustada sellega, et järgite kätehügieeni ja distantsi hoidmise reegleid.

Tartu Ülikooli Kliinikumi psühhiaatriakliinik pakub psühholoogilist kriisinõustamist inimestele, kes tunnevad, et on praeguse eriolukorra tõttu tugevalt häiritud. Vaadake lisainfot siit.

Ma olen uus patsient – kuidas saan vastuvõtule?

Uued patsiendid saavad tulla eriarsti vastuvõtule nii nagu varem – perearsti suunamisega ja e-konsultatsiooni kaudu. Erialadel, kus ei ole saatekiri vajalik, saab patsient broneerida vastuvõtu kliinikumi kodulehel, digiregistratuuris või telefonil 7319100.

Loe siit täpsemalt, mis on perearsti e-konsultatsioon.

Uuringud ja protseduurid – KKK

Mind on suunatud kliinikumi uuringule või protseduurile. Millega pean arvestama?

Tulge palun uuringule/protseduurile 10 minutit varem, et läbida kontrollpunkt ja vormistada saabumine registratuuris. Kliinikumi ruumides palume Teil kanda kaitsemaski, see antakse Teile kontrollpunktis.

Kui Teie uuring või protseduur kuulub aerosoole genereerivate hulka, siis on vajalik teha eelneval päeval COVID-19 analüüs. Analüüsile suunab seesama pere- või eriarst, kes Teid uuringule/protseduurile suunas.

Aerosoole genereeriva tegevuse käigus eritub õhku tavapärasest enam piiskasid (nt hambaravi, endoskoopiad, bronhoskoopia, anesteesia), mille tõttu on piisknakkushaiguse leviku oht suurem ja valik eelnev testimine COVID-19 suhtes.

Haiglaravi – KKK

Minu plaaniline ravi tühistati eriolukorra ajal. Millal saan tulla ravile?

Teiega võetakse maikuu jooksul ühendust ja planeeritakse uus ravile tulemise aeg. Esmajärjekorras kutsutakse ravile patsiendid, kelle ravi eriolukorras edasi lükati. Kui Teie seisund ägeneb ooteajal, siis võtke ühendust oma perearstiga ja kirjeldage enda seisundit.

Mul on sellel/järgmisel nädalal planeeritud haiglaravi aeg. Kas see toimub?

Kuna kliinikumis taastatakse ravitöö järk-järgult ja vähendatud mahus selleks, et tagada ravitöö ohutus patsientidele, siis võib olla vajalik Teie raviaja edasi lükkamine. Teid teavitatakse sellest viivitamatult ja planeeritakse uus raviaeg. Kui Teid ei ole teavitatud, toimub ravi kokkulepitud ajal.

Mida pean teadma enne haiglasse tulekut?

Sisenege L. Puusepa 8 majja Teile antud juhiste järgi kas L. Puusepa või N. Lunini tn poolse peasissepääsu kaudu. Kontrollpunktis mõõdetakse Teie kehatemperatuur ja küsitletakse sümptomite osas. Kui Teil puudub kahtlus COVID-19 nakkusele, antakse Teile kaitsemask, suunatakse registratuuri ja sealt edasi osakonda.

Mida pean teadma enne operatsioonile tulekut?

Sisenege L. Puusepa 8 majja N. Lunini tn poolse peasissepääsu kaudu. Kontrollpunktis mõõdetakse Teie kehatemperatuur ja küsitletakse sümptomite osas. Kui Teil puudub kohene kahtlus COVID-19 nakkusele, antakse Teile kaitsemask ja suunatakse registratuuri. Operatsiooni vajavatel patsientidel võetakse operatsioonieelselt COVID-19 analüüs. Analüüsi vastus selgub 6–12 tunni jooksul ning negatiivse COVID-19 tulemuse korral võib maski eemaldada. Operatsioon toimub järgmisel päeval.

Millised piirangud kehtivad, kui olen haiglaravil?

Endiselt palume patsiente mitte külastada. Patsientidel palume viibida ainult oma osakonnas ning hoiduda avalikes ruumides viibimisest.

Erakorraline abi – KKK

Mida teha, kui olen haigestunud hingamisteede haigusesse, kuid vajan erakorralist abi?

Kui Te vajate erakorralist abi, siis pöörduge erakorralise meditsiini osakonda (L. Puusepa tn poolne sissepääs). EMOsse sisenedes toimub eeltriaaž COVID-19 sümptomite hindamise osas ning seejärel triaaž EMOsse pöördumise põhjuse osas. Erakorralisse osakonda pöördudes oodake, kuni Teile avatakse uks. Kui töötajat ei ole klaasukse taga, vajutage kutseks paremal punast nuppu fonolukul.

Kui Te ei leidnud oma küsimusele siit rubriigist ja mujalt kodulehelt vastust, siis kirjutage oma küsimus meiliaadressil patsiendiinfo@kliinikum.ee

Viimati uuendatud: 16.06.2020