Vähiravi

Vähi- ja vähikahtlusega haigete diagnostika ja ravi

Ambulatoorne vastuvõtt

 • Olete oodatud vastuvõtule kokkulepitud ajal, kui Teid ei ole informeeritud vastuvõtu kuupäeva muutusest või vastuvõtu toimumisest kaugvastuvõtu teel.
 • Võimalusel toimuvad vastuvõtud kaugvastuvõtu teel (telefonikonsultatsioon, Skype). Teid teavitatakse aegsasti telefoni teel, kui vastuvõtt toimub kaugvastuvõtuna.
 • Ravi järgsed järelkontrollid vähktõvega patsientidel ja hematoloogiliste haigustega patsientidel lükatakse võimalusel edasi, kui ei esine haiguse taastekkele viitavaid sümptomeid. Järelkontrolli vajaduse täpsustamiseks võetakse Teiega ühendust. Kui Teiega ei ole enne vastuvõttu ühendust võetud, siis toimub kõik plaanipäraselt ja olete oodatud vastuvõtule kokkulepitud ajal.
 • Uued kasvajakahtlusega või juba diagnoosi saanud patsiendid registreeritakse vastuvõttudele perearstide poolt saadetavate e-konsultatsioonide kaudu või selle võimaluse puudumisel Cito! digisaatekirjade alusel.
 • Vastuvõtule tulles sisenege N. Lunini tn poolsest peasissepääsust ja läbige kontrollpunkt.
 • COVID-19 kahtlusega patsiendid peavad oma nakatumisest või nakatanuga kokkupuutest teavitama enne vastuvõtule saabumist
  • hematoloogilise haigusega patsiendid: tel 731 9893
  • onkoloogilise haigusega patsiendid: tööajal oma raviarsti, väljaspool tööaega valvearst
  • COVID-19 kahtlusega patsientidele tagatakse neile vajalik ravi, kuid teiste patsientide ja töötajate kaitseks tehakse seda isoleeritult – töötajad varustavad end enne vajaliku kaitseriietusega ning patsient eraldatakse isolatsioonipalatisse.

Haigla- ja päevaravi

 • Kui Teie ravi kuupäev muutub, siis võetakse Teiega aegsasti ühendust. Kui ühendust ei ole võetud, siis toimub kõik plaanipäraselt ja olete oodatud ravile kokkulepitud ajal.
 • Ravile tulles sisenege N. Lunini tn poolsest peasissepääsust ja läbige triaaž.
 • COVID-19 kahtlusega patsiendid peavad oma nakatumisest või nakatanuga kokkupuutest teavitama enne ravile/uuringule saabumist:
  • hematoloogia ja luuüdi transplantatsiooni osakond- tel 731 9893
  • radio- ja onkoteraapia osakond- sekretär tel 731 9813
  • kirurgilise onkoloogia osakond- sekretär tel 731 9828
  • COVID-19 kahtlusega patsientidele tagatakse neile vajalik ravi, kuid teiste patsientide ja töötajate kaitseks tehakse seda isoleeritult – töötajad varustavad end enne vajaliku kaitseriietusega ning patsient eraldatakse isolatsioonipalatisse.
 • Kui Teil esinevad COVID-19 sümptomid, palume siseneda EMO kaudu. COVID-19 sümptomiteks on palavik vähemalt 37,8°C ja vähemalt üks hiljuti tekkinud hingamisteede sümptomitest (püsiv köha, hingeldus, kurguvalu).

Erakorraline abi

Erakorralise abi vajadusel helistage häirekeskuse (112) telefonil või pöörduge kliinikumi erakorralise meditsiini osakonda.

Vähihaigete infotelefonid

Eriolukorrast taastumise ajal on avatud kliinikumi vähihaigete infotelefonid ja e-mail, kust saab teavet pahaloomuliste kasvajate ja hematoloogilise haigusega seotud ravi korralduse kohta, esitada küsimusi eriolukorra ajal planeeritud ravi kohta ning edastada pahaloomuliste kasvajatega diagnostika- ja ravi korraldusega seonduvaid võimalikke probleeme ja küsimusi:

 • hematoloogilise haigusega patsiendid: telefon 731 9893 T–R 09.00–14.00
 • onkoloogilise haigusega patsiendid: telefon 731 9802 E–R 08.00–15.00
 • ühine e-mail: vahikeskus@kliinikum.ee (vastamine E–R 08.00–16.00)

Viimati uuendatud: 03.06.2020