Rehabilitatsiooniteenused

Rehabilitatsiooniteenus on isiku iseseisva toimetuleku, töötamise või tööle asumise soodustamiseks osutatav teenus, mille raames:

 • koostatakse isikule isiklik rehabilitatsiooniplaan,
 • osutatakse erinevaid rehabilitatsiooniteenuseid,
 • juhendatakse isikut, kuidas rehabilitatsiooniplaanis kirjeldatud tegevusi ellu viia.

Rehabilitatsiooniteenust osutatakse Sotsiaalkindlustusameti poolt antud saatekirja alusel. Rehabilitatsioonimeeskonda kuuluvad vastavalt osutatavale rehabilitatsiooniteenusele: arst, õde, psühholoog, sotsiaaltöötaja, tegevusterapeut, logopeed, eripedagoog ja füsioterapeut.

Kõrvakliinik

Sihtgrupp 1 ja 2: kuulmis- ja/või kõnepuudega kuni 18-aastased lapsed ja täiskasvanud isikud.
Pakutavad teenused:

 • Rehabilitatsioonivajaduse hindamine
 • Rehabilitatsiooniplaani koostamine
 • Sotsiaaltöötaja teenused
 • Eripedagoogi teenused
 • Logopeedi teenused
 • Psühholoogi teenused
 • Tegevusterapeudi teenused

Kontakt:
J. Kuperjanovi 1, Tartu
Kõrvakliinik, II korrus, kabinet 228
Registreerimine kõikidel tööpäevadel kell 8.00 – 16.00 telefonil  731 9479.

Lastekliinik

Sihtgrupp 1: kuni 18-aastased lapsed, kellel on liikumispuue, vaimupuue/intellektipuue, kõnepuue, spetsiifilised õpiraskused, liitpuue või üldhaigestumus.
Pakutavad teenused: 

 • Rehabilitatsioonivajaduse hindamine
 • Rehabilitatsiooniplaani koostamine
 • Füsioterapeudi teenused
 • Logopeedi teenused
 • Eripedagoogi teenused
 • Psühholoogi teenused
 • Tegevusterapeudi teenused
 • Sotsiaaltöötaja teenused
 • Ööpäevaringne majutus

Kontakt:
N. Lunini 6, Tartu
Lastekliinik, III korrus, kabinet A320, A313.
Registreerimine kõikidel tööpäevadel kell 8.00 – 16.00 telefonil 731 9645
e-post: laste@kliinikum.ee