Sotsiaaltööteenus

Sotsiaaltööteenus Tartu Ülikooli Kliinikumis on tasuta. Abi võivad küsida nii patsiendid, nende lähedased ja tugivõrgustiku liikmed kui ka haigla töötajad.

Sotsiaaltöötaja

 1. Annab infot patsiendile ja teistele juhtumiga seotud osapooltele:
  • sotsiaalhoolekandealase seadusandluse kohta;
  • riigi poolt pakutavate toetuste (peretoetused, pensionid, puuetega inimeste toetused jne) ja teenuste ning nende taotlemise korra kohta;
  • kohalike omavalitsuste poolt pakutavate toetuste ja teenuste ning nende taotlemise korra kohta;
  • eraorganisatsioonide poolt pakutavate toetuste ja teenuste ning nende taotlemise korra kohta;
  • hooldusteenuste kohta (koduõendus, hooldusravi, päevakeskused, koduhooldus jne);
  • puuetega inimeste rehabilitatsiooniga seonduva kohta:
   • rehabilitatsiooni üldised põhimõtted
   • rehabilitatsiooniplaani sisu tutvustus ja koostamise põhimõtted
   • puude raskusastme määramine, toetuste taotlemise protsess ja tingimused
   • puude raskusastme vaidlustamine
 2. Nõustab patsienti ja/või tema lähedasi/võrgustikuliikmeid:
  • haiguse ja/või puudega seotud raskuste korral;
  • perevägivalla korral;
  • kooli-/tööprobleemide korral;
  • võimaluste osas haiglast väljakirjutamisel;
  • elukohaprobleemide ja/või hooldusvajaduse korral;
  • kriisiolukorras.
 3. Toetab ja juhendab:
  • patsienti asjaajamisel – dokumentide taotlemine ja vormistamine erinevates ametiasutustes;
  • sobivate toetavate teenuste leidmisel ja nende kättesaamisel.
 4. Korraldab ja koordineerib:
  • patsiendi lahkumist haiglast;
  • olemasolevaid ressursse ja otsib lisaressursse tagamaks paremat igapäevaelu kvaliteeti;
  • koostööd erinevate spetsialistidega lähtuvalt juhtumi iseärasustest.
 5. Osaleb rehabilitatsiooniplaanide koostamisel ja rehabilitatsiooniteenuste osutamisel puuetega lastele/täiskasvanutele ja/või nende lähedastele.
 6. Osaleb geriaatrilise hindamise teenuse osutamisel

Sotsiaaltööteenus erinevates kliinikutes

 SpetsialistidKontaktandmedSihtgrupp
2. intensiivravi osakond
Närvikliinik
Sisekliinik
Marju Tarkus
marju.tarkus@kliinikum.ee
L. Puusepa 8
Tel: 731 8608, 53318608
Kliinikute ja osakondade patsiendid, nende lähedased ja haigla personal
1. intensiivravi osakond
EMO
Südamekliinik
Kirurgiakliinik
Stomatoloogia kliinik
Kopsukliinik
Nahahaiguste kliinik
Gvido Kubulnieks
gvido.kubulnieks@kliinikum.ee
L. Puusepa 8
Tel: 731 8604, 53319031
Kliinikute ja osakondade patsiendid, nende lähedased ja haigla personal 
3. intentsiivravi osakond
Hematoloogia-onkoloogia kliinik
Ortopeediakliinik
Katrin Kirsimäe
katrin.kirsimae@kliinikum.ee
L. Puusepa 8
Tel: 731 8604, 53318604
Kliinikute ja osakondade patsiendid, nende lähedased ja haigla personal
Spordimeditsiini ja taastusravi kliinikEge Kõrge
ege.korge@kliinikum.ee
Merle Lepaste
merle.lepaste@kliinikum.ee
L. Puusepa 6, Riia 167
Tel: 731 8136, 5331 8136
Kliiniku patsiendid ja nende lähedased
KõrvakliinikMari Reilson
Mari.Reilson@kliinikum.ee
J. Kuperjanovi 1
Tel: 731 9479
Kliiniku patsiendid ja nende lähedased
LastekliinikKätlin Jaeger
Katlin.Jaeger@kliinikum.ee
Helve Maripuu
helve.maripuu@kliinikum.ee
N. Lunini 6
Lastekliiniku laste ja noorukite arenduse ja taastusravi keskus
Tel: 731 9602
Kliiniku patsiendid ja nende lähedased
PsühhiaatriakliinikEda Lepik
eda.lepik@kliinikum.ee
Karmen Kaldma
karmen.kaldma@kliinikum.ee

Eerika Luukas
eerika.luukas@kliinikum.ee
Natalja Lerner
natalja.lerner@kliinikum.ee

Monika Kelt
monika.kelt@kliinikum.ee
Kai Räisa
kai.raisa@kliinikum.ee
Raja 31
Psühhiaatriakliiniku laste ja noorukite vaimse tervise keskus
Tel: 731 8727


Riia 167
Psühhiaatriakliiniku ambulatoorse psühhiaatria keskus
Tel: 731 8725 


Raja 31
Psühhiaatriakliiniku akuutosakond
Tel: 731 8796
Kliiniku patsiendid ja nende lähedased

Viited
Eesti Puuetega Inimeste Koda http://www.epikoda.ee
ETSA (Eesti Tervishoiu Sotsiaalöötajate Assotsiatsioon) http://groups.yahoo.com/group/healthcaresocialworkers/
Haigekassa http://www.haigekassa.ee
Kodakondsus- ja migratsiooniamet http://www.mig.ee
Lastekaitse Liit http://www.lastekaitseliit.ee
Riigi Teataja http://www.riigiteataja.ee
Sotsiaalkindlustusamet http://www.ensib.ee
Sotsiaalministeerium http://www.sm.ee
Tervishoiuamet http://www.tervishoiuamet.ee
Invaabivahendid http://www.itak.ee
Eesti Tehnilise Ortopeedia ja Rehabilitatsioonikeskus http://www.gadox.ee