Personaalmeditsiin – teadusest praktikasse

3. detsembril toimub Tartus hübriid-vormis seminar “Personaalmeditsiin – teadusest praktikasse”. Laiemale kuulajaskonnale mõeldud ettekanded annavad ülevaate  Eestis läbi viidud rinnavähi ja südame-veresoonkonna haiguste personaalmeditsiini alaste rakendusuuringute kohta.

Personaalmeditsiini eesmärk on leida igale inimesele võimalikult individuaalne ennetus- või raviplaan, analüüsides inimese geneetilisi andmeid koos teiste tervise- ja keskkonna-andmetega.

Eesti on võtnud personaalmeditsiini rakendamise prioriteediks – aastatel 2018–2020 viidi sotsiaalministeeriumi algatusel läbi “Personaalmeditsiini kliinilised juhtprojektid rinnavähi ja südame-veresoonkonna haiguste täppisennetuses“. Mahukasse pilootprojekti panustasid nii Tartu Ülikooli Kliinikum, Tartu Ülikooli, Põhja-Eesti Regionaalhaigla kui ka Tallinna Tehnikaülikool. Pilootprojekti peamisteks eesmärkideks oli välja selgitada, kuidas leida lahendused, et rinnavähi ja südame- ja veresoonkonna haiguste tekkega seotud geeniinfo jõuaks arsti töölauale ning kuidas inimesed sellele infole reageerivad.

„Eesmärk oli ka välja töötada süsteem, et saavutada arstide valmidus nõustada patsiente personaalmeditsiini-alastes küsimustes ning et koolitada perearste, kelle ülesandeks samuti saab olema patsientide nõustamine geeniinfo osas,“ ütles Tartu Ülikooli Eesti geenivaramu professor Lili Milani.

Seminaril tutvustatakse projekti uurimistulemusi meditsiinitöötajatele, teadlastele ja tervishoiu korraldajatele. Tartu Ülikooli Kliinikumi vanemarst-õppejõud professor Katrin Õunap sõnab, et projektitulemuste edastamine nii laiemale elanikkonnale kui ka erialaspetsialistele on väga oluline. „Nii on meil võimalik tulevikus paremini ennetada polügeenset rinnavähki ja südame veresoonkonna haigusi. Koostöö Eesti gGeenivaramuga laiendab ka kliinilise geneetika keskuse areaali, mis on seni keskendunud haruldastele haigustele ning ühe geeni defektist tingitud kasvajate ja hüperkolesteroleemia uurimisele,“ selgitas professor Õunap.

Lisaks rinnavähi ja südame- ja veresoonkonna rakendusuuringutele räägitakse seminaril ka riiklikust kolmandast personaalmeditsiini projektist, mis keskendub farmakogeneetikale ja selle rakendamise võimalustele Eesti tervishoius. “Farmakogeneetika projekti eesmärk on luua lahendus, mis annaks arstile patsiendi geneetilistel andmetel põhinevaid ravimisoovitusi,” ütles Tartu Ülikooli geenivaramu professor Lili Milani.

Arstide, geeni- ja arvutiteadlaste akadeemilise ja kliinilise kompetentsi ühendamine loob professor Õunapi sõnul Eesti jaoks unikaalse kompetentsikeskuse, mis on eelduseks personaalmeditsiini arendamiseks Eestis ning rahvusvahelises konkurentsis edukaks toimimiseks.

Täpsem teave ja seminarile registreerimine aadressil tinyurl.com/permed03

Lisainfo:
Lili Milani, TÜ farmakogenoomika professor
Email: lili.milani@ut.ee
Telefon: 5304 5400

Tiina Kahre, Eesti Meditsiinigeneetika Seltsi president
Email: tiina.kahre@kliinikum.ee
Telefon: 525 1965

Katrin Õunap, TÜ Kliinikumi vanem-arst õppejõud meditsiinigeneetika erialal
Email: katrin.ounap@kliinikum.ee
Tel: 5331 9490